Απόσπασμα από το βιβλίο του Παναγιώτη Τραϊανού “ΔΕΞΙΑ… ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΕΜΜΑΤΑ, εκδόσεις ΩΓΥΓΙΑ 2008.
Ο πολιτικός δεν μπορεί να είναι βουλευτής, γιατί απλούστατα δεν αντιπροσωπεύει τον λαό. Δεν αντιπροσωπεύει την κοινωνική του τάξη. Ο πολιτικός από τη φύση του υπερβαίνει τα όρια της τάξης του στο όνομα της άποψής του. Ο πολιτικός αντιπροσωπεύει τον εαυτό του, την πολιτική του "παρέα", την πολιτική του άποψη ή τον πολιτικό αρχηγό του. Εκπροσωπεί μέρος του λαού, ο οποίος υιοθετεί την άποψη την οποία ο ίδιος εκφράζει. Ο πολιτικός έχει σχέση με τον λαό όμοια με τη σχέση του δικηγόρου με τον πελάτη του. Δεν ταυτίζονται. Δεν τον αντιπροσωπεύει, παρά τον εκπρο­σωπεί ως φορέας και ικανότερος εκφραστής της κοινής άποψης.
Αυτά όλα είναι στοιχεία τα οποία απαγορεύεται να έχει ο βουλευτής, εφόσον το δικό του καθήκον είναι ν' αντιπροσωπεύει την κοινωνία. Να αντιπροσωπεύει τα γενικά συμφέροντά της και όχι τις ειδικές απόψεις της. Ο βουλευτής ταυτίζεται με τον λαό. Αν λοιπόν ο πολιτικός είναι ο "δικηγόρος" ο βουλευτής είναι ο αντι­πρό­σωπος της "οικογένειας", ο οποίος παρίσταται στο "δικα­στήριο". Συνεργάζεται με τον "δικηγόρο" του, αλλά δεν ταυτίζεται. Τα κέρδη και οι ζημιές από το δικαστήριο τον αφορούν άμεσα, τη στιγμή που τον "δικηγόρο" τον αφορά μόνον η δόξα της "παράστασης" και βέβαια ο μισθός του.

Γι' αυτόν τον λόγο ο βουλευτής, ως αντιπρόσωπος του λαού, είναι πληρεξούσιός του. Η ψήφος του έχει νομοθετική ισχύ. Αντίθετα ο πολιτικός δεν είναι πληρεξούσιος. Ο πολιτικός καταθέ­τει νομοθετική πρόταση, την οποία μετατρέπει σε νόμο ο πληρε­ξού­σιος βουλευτής με την ψήφο του. Ο εκπρόσωπος μερίδας πολιτών κάνει την εισήγησή του και αυτή κρίνεται από τον αντιπρόσωπο του συνόλου του λαού.
Γι' αυτόν τον λόγο απαιτούνται διαφορετικά προσόντα μεταξύ βουλευτών και πολιτικών. Βουλευτής μπορεί να γίνει ο οποιοσ­δήποτε, μόνο και μόνο γι' αυτό που είναι και τίποτε άλλο. Τριακόσια αντιπροσωπευτικά "δείγματα" του λαού. Αυτοί οι απλοί πολίτες είναι που στελεχώνουν το βουλευτικό σώμα των αντιπροσώπων του λαού. Το στελεχώνουν στο ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί στην κάθε ταξική ιδιότητα που υπάρχει μέσα στην κοινωνία.
Σε μια αμιγώς αγροτική κοινωνία το σύνολο των βουλευτών θα πρέπει να είναι τυχαίοι αγρότες. Σε μια πλήρως ανεπτυγμένη κοινωνία, οι βουλευτές πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά δείγματα των κοινωνικών δυνάμεων που αναπτύσσονται μέσα σ' αυτήν και στο ποσοστό που αυτές αναπτύσσονται.
Αυτοί όλοι λειτουργούν όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, γιατί απλούστατα το μόνο που απαιτεί ο ρόλος τους είναι αυτο­γνωσία και τίποτε άλλο. Ο βουλευτής μπορεί να είναι "φλύαρος" με την ψήφο του ακόμα κι αν είναι μουγκός. Οι πολιτικοί δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Η πολιτική απαιτεί προσόντα, τα οποία μπορεί να μην τα έχει ο μέσος πολίτης. Απαιτεί γνώσεις, μέσω των οποίων θα γεννηθούν προτάσεις.
Ο μέσος πολίτης μπορεί να γίνει άριστος βουλευτής, όπως γίνεται άριστος ένορκος δικαστής, αλλά δεν μπορεί να γίνει πολι­τικός ή δικηγόρος. Αυτές οι ιδιότητες απαιτούν εκπαίδευση και άρα ειδικά προσόντα, τα οποία ξεφεύγουν από τις δυνατότητες του απλού πολίτη. Αυτά τα ειδικά προσόντα τα έχουν οι ισχυροί της κοινωνίας, οι οποίοι έχουν και τα μέσα να τα αποκτήσουν.
Γι' αυτόν τον λόγο μέσα στο χρόνο μερικά πράγματα δεν αλλάζουν σχεδόν ποτέ. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι πολι­τικοί είναι μορφωμένοι αστοί. Οι επίσης μορφωμένοι κεφαλαιο­κράτες έχουν άλλα πράγματα να "τρέξουν" και συνήθως δεν ασχολούνται με τα "κοινά". Όταν λοιπόν κατορθώνουν οι ιδιο­κτήτες των δύο μεγάλων κομμάτων και βάζουν τους πολιτικούς μέσα στη Βουλή, δημιουργούν συνθήκες "ανωμαλίας", γιατί βάζουν αποκλειστικά αστούς μέσα στη Βουλή, η οποία θα έπρεπε ν' αντιπροσωπεύει το σύνολο των κοινωνικών τάξεων.
Όμως, αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί, όταν η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία βρίσκονται υπό τον έλεγχο μιας συγκε­κριμένης κοινωνικής τάξης, είναι πιθανόν αυτή η τάξη να "ρίξει" όλες τις άλλες. Όταν μάλιστα αυτή η κοινωνική τάξη είναι η αστική τάξη, το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, γιατί αυτή η τάξη έχει ιδιόρρυθμα συμφέροντα. Αυτή η τάξη, εξυπηρετώντας τα συμφέροντά της μπορεί να φτάσει στο σημείο να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Προβλήματα εθνικά, κοινωνικά και ταξικά.
Αυτό συμβαίνει, γιατί ως κοινωνική τάξη έχει χαρακτηριστικά που την κάνουν "ευάλωτη". Είναι τάξη εργαζομένων, των οποίων τα συμφέροντα μπορεί και να μην συνδέονται με την παραγωγή και ως εκ τούτου να έχει όφελος από δραστηριότητες που θίγουν όλους τους υπόλοιπους. Πάνω στην αγωνία της να ευνοηθεί, μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες πλειοδοτικές, τις οποίες να μπορούν να τις "καλύψουν" κάποια πονηρά αφεντικά. Αφεντικά, που μπορεί να είναι κομματάρχες, οι οποίοι με τη σειρά τους και για τους ίδιους λόγους να υποτάσσονται σε άλλα αφεντικά, που μπορεί να είναι οι ιμπεριαλιστές.
Για να το καταλάβει κάποιος αυτό, ας σκεφτεί το εξής: Μέσα σε μία Βουλή, όπου αντιπροσωπεύεται το κοινωνικό μωσαϊκό, οι αστοί είναι μειοψηφία. Η συντριπτική πλειοψηφία ανήκει στους αγρότες, τους βιομηχάνους και τους εργάτες. Αυτή λοιπόν η πλειοψηφία απέναντι σε ό,τι την απειλεί συνθέτει ένα πανίσχυρο μπλοκ, το οποίο σταματά την οποιαδήποτε επιλογή της κυβέρ­νησης που δεν το συμφέρει. Την οποιαδήποτε επιλογή δεν συμφέρει τη συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής και άρα τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού.
Μια κυβέρνηση, είτε εξαιτίας της ανικανότητας είτε εξαιτίας "έξωθεν" πιέσεως, μπορεί να επιχειρήσει να εξυπηρετήσει "ξένα" συμφέροντα. Μια κυβέρνηση συντίθεται από ανθρώπους και οι άνθρωποι είναι "ευάλωτοι" κι επιρρεπείς στα "λάθη". Αυτό το φαινόμενο όμως, όταν το Σύνταγμα λειτουργεί πραγματικά, δεν μπορεί να γίνει επικίνδυνο για τον λαό, γιατί θα σταματήσει στη Βουλή.
Τα συμφέροντα των ισχυρών του ιμπεριαλισμού μπορεί να "περνάνε" από μια κυβέρνηση, αλλά όχι από τη Βουλή. Γιατί; Γιατί τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών είναι πάντα συγκρουόμενα με τα συμφέροντα του λαού και άρα μπλοκάρονται στο όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Τι βολεύει για παράδειγμα τους ιμπερια­λιστές στον τομέα της οικονομίας; Να καταλάβουν την αγορά του κάθε κράτους. Να την "ανοίξουν" και να τη μονοπωλούν.
Αν όμως συμβεί αυτό, καταστρέφεται ο λαός. Οι τοπικοί αγρό­τες και οι βιομήχανοι όχι μόνον δεν μπορούν ν' αναπτυχθούν, αλλά δεν μπορούν ούτε καν να επιβιώσουν. Δεν μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην αγορά και μαζί μ' αυτούς καταστρέφονται κι εκείνοι οι οποίοι παράγουν τα προϊόντα αυτά και είναι οι εργάτες. Άρα όλους αυτούς δεν τους συμφέρει ν' "ανοίξει" η αγορά.
Αν μια κυβέρνηση, που στελεχώνεται από αστούς πολιτικούς, θελήσει ν' "ανοίξει" την αγορά, δεν θα το καταφέρει, γιατί δεν θα "περάσει" το νομοσχέδιό της από τη Βουλή των αντιπροσώπων του λαού. Τι γίνεται όμως όταν αυτή η Βουλή στελεχώνεται αποκλει­στικά από πολιτικούς και άρα από αστούς; Θα "ανοίξει" η αγορά. Γιατί; Γιατί συμφέρει την κοινωνική τους τάξη. Γιατί οι πολυεθνικές μπορεί μεν να καταστρέφουν την εθνική παραγωγή, αλλά προσφέρουν χρυσοφόρες θέσεις σε αστούς.
Τα τοπικά εργοστάσια μπορεί να κλείσουν και να κατα­στρα­φούν οι βιομήχανοι και οι χιλιάδες εργάτες, αλλά οι αντιπρο­σωπείες των πολυεθνικών θ' αρχίσουν τις προσλήψεις αστών. Θα δημιουργήσουν χρυσοφόρες θέσεις για τους λίγους εκλεκτούς και μορφωμένους αστούς. Δεκάδες Έλληνες βιομήχανοι αναψυ­κτικών και χιλιάδες Έλληνες εργάτες καταστράφηκαν, για να δώσει η Coca-Cola Hellas τους ελάχιστους μισθούς των εκατομ­μυρίων στους Έλληνες αστούς που προσέλαβε ως στελέχη της.
Ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται πόσο επικίνδυνο είναι να "καπελωθεί" η Βουλή από τους αστούς. Αντιλαμβάνεται πόσο επικίνδυνο είναι να στελεχώνεται το όργανο των αντιπροσώπων του λαού από αντιπροσώπους μιας συγκεκριμένης κοινωνικής τάξης. Αντιλαμβάνεται πόσο επικίνδυνο είναι να βρίσκονται μόνον "εκπρόσωποι" μερίδων των λαού και όχι αντιπρόσωποι του συνό­λου του. Είναι επικίνδυνο, γιατί μπορεί να "στήνεται" η "δίκη" των συμφερόντων που λαμβάνει χώρα στη Βουλή. Όταν "δικαστές" και "συνήγοροι" —λόγω ταξικής "συγγένειας"— έχουν κοινά συμφέ­ροντα και αυτός τον οποίο αφορά η δίκη είναι "ξένος" και απών, είναι πιθανόν να αδικηθεί και να μην το καταλάβει.
Αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα και είναι "βραχυκυκλωμένα" τα πάντα. Η Βουλή είναι έννοια πολύ ευρύτερη των 300 βουλευτών. Η Βουλή είναι ένα τεράστιο "δικαστήριο", όπου μέσα σ' αυτό διευθετούνται τα συμφέροντα του λαού. Τα συνολικά εθνικά του συμφέροντα και τα επιμέρους ταξικά του συμφέροντα. Ένα τεράστιο "δικαστήριο", όπου κρίνεται η πολιτική της εκτελεστικής εξουσίας. Της εξουσίας που κυβερνά την πατρίδα μας. Είναι βασικό λοιπόν να παρίσταται μέσα σ' αυτό ο άμεσα ενδιαφερό­μενος, που είναι ο λαός. Αυτός ακριβώς είναι ο προβλεπόμενος από το Σύνταγμα ρόλος της Βουλής. Η Βουλή είναι ένα "δικαστήριο", το οποίο διαθέτει το δικό του "προεδρείο" και μοιάζει με τα μεικτά ορκωτά δικαστήρια.
Ένα "δικαστήριο" μέσα στο οποίο κρίνεται το κυβερνητικό έργο και άρα η κυβέρνηση. Διαθέτει ένα "προεδρείο", το οποίο συντο­νίζει τη διαδικασία και υπάρχουν εκπρόσωποι των "διαδίκων", οι οποίοι μάχονται μεταξύ τους για να εξασφαλίσουν την ψήφο των "ενόρκων", που αντιπροσωπεύουν τον άμεσα ενδιαφερόμενο και είναι ο λαός. Οι διάδικοι είναι οι πολιτικοί, που ανήκουν σε διαφορετικά κόμματα. Οι υπουργοί ασκούν τις νόμιμες εξουσίες τους μόνον στα υπουργεία τους. Μέσα στη Βουλή είναι ελεγχόμενοι. Είναι οι "συνήγοροι" της κυβέρνησης που κρίνεται, ενώ η αντιπολίτευση είναι η "πολιτική αγωγή". Οι βουλευτές απαγορεύεται να συμμετέχουν σε κοινές ομάδες μ' αυτούς. Οι βουλευτές είναι οι ένορκοι κληρωτοί "δικαστές" σ' αυτήν την περίπτωση.
Όταν οι "συνήγοροι" των πολιτικών απόψεων παριστάνουν τους πληρεξούσιους αντιπροσώπους του λαού, υπάρχει πρόβλημα. Όταν μέσα στη Βουλή μπαίνουν σαν αντιπρόσωποι του λαού οι αντιπρόσωποι των δικηγορικών "γραφείων", τα οποία είναι τα κόμματα, υπάρχει πρόβλημα. Πόσο μεγάλο πρόβλημα; Όσο μεγάλο πρόβλημα είναι να παριστάνει μέσα στο δικαστήριο ο εισαγγελέας τον ένορκο. Όσο μεγάλο πρόβλημα είναι να παρι­στάνει μέσα στο δικαστήριο ο συνήγορος του κατηγορουμένου τον ένορκο.
Γιατί υπάρχει πρόβλημα; Διότι δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Διότι, όταν τα δικηγορικά "γραφεία" βάζουν δικούς τους υπαλλήλους να παριστάνουν τους ενόρκους, εξασφαλίζουν μόνιμα τις αποφάσεις που τους συμφέρουν. Εξασφαλίζοντας την πλειο­ψηφία των "ενόρκων", εξασφαλίζουν μια μονιμότητα, η οποία απειλεί τη δημοκρατία. Για μια τετραετία θα υπάρχουν μόνιμα "αθώοι" —ό,τι και να κάνουν— και μόνιμα "ένοχοι" —ότι και να κάνουν επίσης—.
Αν καταλάβει κάποιος τους ρόλους αυτών που στελεχώνουν τις εξουσίες, εύκολα θ' αντιληφθεί ότι όσα συμβαίνουν σήμερα είναι παράνομα και παράλογα. Οι βουλευτές δεν θα έπρεπε να απευθύ­νονται στον λαό και να ζητούν την ψήφο του. Οι βουλευτές είναι ο λαός. Οι πολιτικοί είναι αυτοί οι οποίοι απευθύνονται στον λαό, εφόσον πρέπει να ψηφιστεί η άποψή τους από τον λαό.
Σε κανονικές συνθήκες οι βουλευτές θα έπρεπε ν' απαγο­ρεύεται δια νόμου να συναναστρέφονται με τους πολιτικούς. Με τους ίδιους νόμους και για τους ίδιους λόγους που απαγορεύεται η συναναστροφή των ενόρκων δικαστών με τους συνηγόρους των διαδίκων. Θα έπρεπε βουλευτές και πολιτικοί για συμβολικούς λόγους να μπαίνουν μέσα στη Βουλή από διαφορετικές εισόδους.
Σε κανονικές συνθήκες θα έπρεπε η επιλογή των βουλευτών να γίνεται με άλλες διαδικασίες. Με στοιχεία από ασφαλιστικά ταμεία και επιμελητήρια θα έπρεπε το σύστημα να "κληρώνει" τους βουλευτές. Με κάποια βασικά προσόντα μορφωτικού επιπέδου κάποιοι συμπολίτες μας θα έπρεπε να κληρώνονταν, για να μας αντιπροσωπεύσουν για τέσσερα χρόνια στη Βουλή. Με από­ζημίωση τον εργατικό μισθό που θα έχαναν σ' αυτά τα χρόνια, θα μπορούσαν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Βουλής. Να τις παρακολουθούν μόνιμα και να τιμωρούνται για τις "απουσίες" τους. Ακριβώς, όπως κληρώνονται και πληρώνονται οι ένορκοι, για να συμμετάσχουν στα μεικτά ορκωτά δικαστήρια.
Αυτό όμως δεν συνέφερε την ΔΕΞΙΑ η οποία ήθελε να μονοπωλεί την εξουσία. Γι' αυτόν τον λόγο συνεργάστηκε με τους αστούς. Γι' αυτόν τον λόγο τους ευνόησε στον υπέρτατο βαθμό. Οι αστοί ήθελαν να ευνοηθούν από τη ΔΕΞΙΑ και να μοιράζονται μεταξύ τους προνόμια και κρατικές θέσεις. Γι' αυτόν τον λόγο συμμάχησαν μαζί της. Δεν ήθελε η ΔΕΞΙΑ τον αντιπρόσωπο του λαού στη Βουλή, για να μην ελέγχεται. Μαζί της όμως δεν ήθελαν και οι αστοί, οι οποίοι είχαν γίνει ΔΕΞΙΟΙ στο σύνολό τους.
Όλοι αυτοί ήθελαν μέσα στην αίθουσα του κοινωνικού "δικα­στηρίου" να βρίσκονται μόνον οι εκπρόσωποι των διαδίκων, ώστε να τα "στήνουν" όλα με βάση τα δικά τους συμφέροντα. Ήθελαν να δημιουργήσουν τριακόσιες νέες χρυσοφόρες θέσεις εργασίας. Ήθελαν τις θέσεις αυτές να τις κάνουν "περιουσία" των κομμάτων. Των ΔΕΞΙΩΝ κομμάτων. Η ΔΕΞΙΑ με τη δύναμη αυτών των θέσεων ήθελε ν' αποκτήσει παράνομα τον έλεγχο του κρατικού μηχανισμού, για να εξασφαλίσει επαγγελματίες ΔΕΞΙΟΥΣ με δέλεαρ το λαχταριστό "κόκαλο" μιας θεσούλας στο δημόσιο.
Ενώ λοιπόν είναι φυσιολογικό φαινόμενο —και ως εκ τούτου αδιάφορο για τον νόμο να το αποτρέψει ως εξέλιξη— ο πολιτικός κόσμος να στελεχώνεται αποκλειστικά από αστούς, είναι παρά­νομο να στελεχώνεται η Βουλή αποκλειστικά από τέτοιους. Είναι άκρως επικίνδυνο το κοινωνικό "φίλτρο" της Βουλής να είναι αστικό.
Με τη νομιμοποίηση του ΚΚΕ, που και το ίδιο "παράγει" "σοφούς" αστούς, οι οποίοι θα οδηγήσουν τους εργάτες στον "παράδεισο" του προλεταριάτου, ήταν εύκολη η είσοδος των αστών πολιτικών μέσα στη Βουλή των αντιπροσώπων και άρα το "βραχυ­κύκλωμα" του Συντάγματος. Ένα "βραχυκύκλωμα", που συνέφερε τους ΔΕΞΙΟΥΣ "αρχιερείς" της μεταπολίτευσης και δεν έθιγε τους ΚΚΕδες, οι οποίοι απολάμβαναν προνόμια και βέβαια υψηλά έσοδα. Δεν είναι και λίγο πράγμα από τη Γυάρο να γίνεις κατ’ ευθείαν υψηλόμισθος του δημοσίου.
Κατάλαβε ο αναγνώστης γιατί οι Αμερικανοί επένδυαν συστη­μα­τικά στους αστούς της Ευρώπης; Γιατί συνέφερε τον ιμπερια­λισμό των καπιταλιστών ο "σοσιαλισμός" των παρισινών Μάηδων; Γιατί επένδυσαν στην "αντίσταση" κατά της Χούντας της ΔΕΞΙΑΣ στην Ελλάδα; Γιατί τους ήταν άχρηστος ο βασιλιάς; Τα συμφέροντα των αστών τούς επέτρεπαν να απειλούν τα εθνικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών κρατών. Το ίδιο ακριβώς έκαναν και στην Ελλάδα. Μέσω των αστών κατόρθωσαν και "βραχυκύκλωσαν" τη δημο­κρατία. Μέσω των αστών πραγματοποίησαν "βουβό" πραξικόπημα. 
Γι' αυτόν τον λόγο κατηγορούμε τους διάσημους και μόνιμους ΔΕΞΙΟΥΣ κομματάρχες. Τους κατηγορούμε για συνταγματικό πραξικόπημα. Δημιούργησαν συνθήκες "διαπλοκής" μεταξύ των δύο εξουσιών, που εκφράζουν τη λαϊκή βούληση. Μετέτρεψαν τις ιδιωτικές κομματικές τους επιχειρήσεις σε θεσμικά όργανα της πολιτείας. Παρέδωσαν ολόκληρη την κοινωνία στους συνενόχους τους ΔΕΞΙΟΥΣ αστούς. Με αυτούς τους αστούς συνεργάστηκαν οι ΔΕΞΙΟΙ κομματάρχες και μονοπωλεί η ΔΕΞΙΑ την εξουσία. Αυτό είναι πραξικόπημα.
Η νίκη στις εκλογές τους δίνει ανεξέλεγκτη εξουσία. Η σύμπραξη των κυρίαρχων ΔΕΞΙΩΝ κομμάτων δημιουργεί μονο­πώλια εξουσίας. Αυτό επιτρέπει στους κομματάρχες να κληρο­δοτούν τα κόμματά τους και άρα μέρη του ελληνικού κράτους στους φυσικούς απογόνους τους. Αυτό επιτρέπει στη ΔΕΞΙΑ να ελέγχει τα πάντα μέσα στο χρόνο. Από τη μοναρχία της μιας "γαλαζοαίματης" οικογένειας της ΔΕΞΙΑΣ πήγαμε στην ολιγαρχία των τριών κυρίαρχων οικογενειών της ΔΕΞΙΑΣ. Από τους Γλίξμπουργκ πήγαμε στους Καραμανλήδες, τους Παπανδρέου και τους Μητσοτάκηδες.
Κατάλαβε ο αναγνώστης γιατί η ΔΕΞΙΑ μέσω των αστών προσπά­θησε και κατάφερε ν' αναβαθμίσει τα ποιοτικά χαρακτη­ριστικά της; Κατάλαβε γιατί επένδυσε τόσο πολύ στο Πολυτεχνείο; Κατάλαβε γιατί έστησε μια ολόκληρη "βιομηχανία" παραγωγής "αντιστασιακών"; Χωρίς τους μορφωμένους αστούς δεν θα άντεχε την κοινωνική πίεση. Με κρατικούς μισθούς κατόρθωσε και έλεγξε τα πάντα.
Ένα τεράστιο θέατρο του παραλόγου. Οι ΔΕΞΙΟΙ, που παρί­στα­ναν τους σοσιαλιστές, έβριζαν τους ΔΕΞΙΟΥΣ και έκλεβαν ψήφους αριστερών. Οι ΔΕΞΙΟΙ, που παρέμεναν στη Δεξιά, έβριζαν τους σοσιαλιστές, κατηγορώντας τους για κρυπτοκομμουνιστές και επί­σης έκλεβαν ψήφους αριστερών. Ένας ολόκληρος λαός παγιδευ­μένος στα "γρανάζια" της ΔΕΞΙΑΣ. Όλοι εναντίον όλων και η ΔΕΞΙΑ πανευτυχής.
Το ίδιο ευτυχές ήταν και το Κολέγιο Αθηνών. Η "μήτρα" του ΔΕΞΙΟΥ παρακράτους. Οι δουλειές πήγαιναν περίφημα. Δεν χρειαζόταν ούτε καν να κρύβουν τις δραστηριότητές τους. Παρή­γαγαν με άνεση τους κορυφαίους των ΔΕΞΙΩΝ. Τους δεξιούς και τους αριστερούς ηγέτες και στελέχη. Όλοι συμμαθητές στα ίδια θρανία. Όλοι με τις ίδιες υποτροφίες στα ίδια Χάρβαρντ. Τα παιδιά της ΔΕΞΙΑΣ δεν είχαν λόγο ν' ανησυχούν για το μέλλον τους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ

Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο - ΕΑΜ Β’

Κατεβάστε το κείμενο σε μορφή PDF

14 ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ:

Το έγκλημα των βουλευτών


 1. ΕΑΜ Β΄ - ΥΔΡΟΧΟΟΣ
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2011/06/to-egklima-ton-bouleuton.html?showComment=1307718509094#c2345022029292782558'> June 10, 2011 at 6:08 PM

  Μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο κάνοντας κλικ στο παρακάτω link:

  http://www.box.net/shared/5nyz7dlo5v

   

 2. isleep
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2011/06/to-egklima-ton-bouleuton.html?showComment=1307748891558#c3682808726200334152'> June 11, 2011 at 2:34 AM

  Τι να πούμε και τι ν΄ αφήσουμε. Καλά τα λες φίλε μου. Φοβάμαι, όμως ότι αν δεν πάρουμε τα όπλα να τους διώξουμε (στην καλύτερη περίπτωση) οι λέξεις του Συντάγματος, οι λέξεις των αφυπνιστικών κειμένων σου, οι λέξεις του όποιου κειμένου ενημέρωσεως δεν θα κάνουν δουλειά από μόνες τους. Αισθάνομαι ότι διαβάζω συνεχώς τα χρονικά του πως μας δολοφόνησαν!

   

 3. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2011/06/to-egklima-ton-bouleuton.html?showComment=1307818606871#c778522917665649256'> June 11, 2011 at 9:56 PM

  ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΞΕΚΟΥΜΠΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΑΨΟΥΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΑΙΜΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΙΑΝΟΥ Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΠΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΑ
  ΣΑΝ ΚΑΙ ΕΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΑΞΙΟΙ ΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΣΑΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΑΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   

 4. Christos
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2011/06/to-egklima-ton-bouleuton.html?showComment=1307868677482#c3042371678193006018'> June 12, 2011 at 11:51 AM

  Τελικά η μοντέρνα Δημοκρατία απέτυχε. Η Δημοκρατία του Περικλή ίσως πετύχαινε κάτι καλύτερο. Ή αλήθεια ε'ιναι οτι όπουν λαλούν πολλοί κοκκόροι αργεί να ξημερώσει. Γι'αυτό μόνο ένας σωστός και δίκαιος Μονάρχης μπορεί να κυβερνήσει σωστά έναν τόπο.(Δέν εννοώ Βασιλιά ή Δικτάτορα)

   

 5. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2011/06/to-egklima-ton-bouleuton.html?showComment=1307905084255#c7840941998760399980'> June 12, 2011 at 9:58 PM

  κ . Τραιανού , σας διαβάζω χρόνια ( ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ) Γιατί ξεχνάτε (ηθελημένα;) την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ; Αυτή που αν έκανε - κάνει την δουλειά της θα τους στείλει στον ...τοίχο ; Από Εκεί δεν πρέπει να ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ σε όλους όσους μας λένε ¨και τι προτείνετε ; ¨ (δήθεν για να μας αποστομόσουν ! ) να αρχίσει η ΚΑΘΑΡΣΗ και να δούμε ποιοί θα ...περισσέψουν από δαύτους ..! ΑΝΟΙΧΤΕΣ & ΑΜΕΣΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ να δούμε ποιοί είναι άξιοι & καθαροί για να υπογράφουν το μέλλον μας ... ΤΩΡΑ - ΣΗΜΕΡΑ - ΑΥΡΙΟ !!! Να σταματήσουν όλες οι δίκες και τελειώσουν με τις εκατοντάδες δικογραφίες διαθοράς και κλεψίματος δημόσιου χρήματος που περιμένουν ΑΠΛΩΣ μια αποφαση ... ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ - ΣΗΜΕΡΑ ! ! ! ( Κάτι δεν μου πάει καλά που έχει μείνει η κύρια υπαίτιος η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ στο ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ !!! ΤΡΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ; )

   

 6. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2011/06/to-egklima-ton-bouleuton.html?showComment=1307915055022#c7245851092359058747'> June 13, 2011 at 12:44 AM

  5 είσαι ανημέρωτος έχει κάνει επίθεση και στην δικαιοσύνη ....ψάξε
  http://www.facebook.com/home.php?sk=group_117075311702594&view=doc&id=136882603055198

   

 7. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2011/06/to-egklima-ton-bouleuton.html?showComment=1307954984220#c6974984057708637386'> June 13, 2011 at 11:49 AM

  Με μια μικρη δημοσκοπικη ερευνα στους γνωστους μου, για το ονομα του κοματος ΕΑΜ Β'
  ηταν ολες αρνητικες λογω της προβοκατσιας ως κομουνιστικο

  Κυριε Τραϊανου καταλαβαινω τον λογω που εχετε και θελετε να κρατησετε το ονομα αυτο, το αναφερετε εξαλλου στην επισημη σελιδα του κομματος.
  Θα θα ηταν κριμα, σε περιπτωση εκλογων και αν θα κατεβαινατε βεβαια, να χανοντουσταν τοσες ψηφους για παλιους προβοκατορικους λογους.
  Ισως το οτι σας ζητω να αλλαξετε το ονομα του κομματος σας να σας προσβαλει
  συμπαθατε με.
  Ο σφαιρικος τροπος που σκεφτεστε με κανει να πιστευω πως δεν ενοχληστε απο νεες ιδεες.
  Μπορειτε να μετανομασετε το κομμα σε ''ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ''
  Ειναι μια απλη αλλα με βαθος λεξη

  Να ψηφισουμε ολοι οι Ελληνες επιτελους, αυτο που πραγματικα μας αξιζει

  Φιλικα Περικλης

   

 8. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2011/06/to-egklima-ton-bouleuton.html?showComment=1307956091273#c4676608504761647236'> June 13, 2011 at 12:08 PM

  Συμφωνώ με τον 7.

   

 9. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2011/06/to-egklima-ton-bouleuton.html?showComment=1307976885528#c9016383507884729086'> June 13, 2011 at 5:54 PM

  ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΡΙΚΛΗ ΩΡΑΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΟΥ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΜ Β ΕΦΑΓΕΣ ΤΟΝ ΥΔΡΟΧΟΟ
  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΡΗΚΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ!ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΟΜΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΩΡΙΝΗ ΕΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΕΣ ΑΛΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ!ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΑ
  ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΞΕΚΟΛΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΨΑΞΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΗΓΕΤΕΣ ΙΚΑΝΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΓΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΗΘΙΚΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΟΥΡΚΟ!

   

 10. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2011/06/to-egklima-ton-bouleuton.html?showComment=1307991839476#c2340506449690598198'> June 13, 2011 at 10:03 PM

  φιλε optimus
  στην κεντρικη σελιδα του ΕΑΜ Β΄ το λεει ξεκαθαρα και μεγαλα γραμματα

  αλλα και παλι δεν βλεπω κατι κακο
  το οτι τα κομματα που υπαρχουν τωρα εξυπηρετουν συμφεροντα συγκεκριμενων ατομων και οχι ολοκληρης κοινωνιας, δεν μπορουμε να δαιμονοποιουμε
  τις λεξεις.
  Οπως ακριβως λες ο υδροχοοισμος ειναι μια φιλοσοφια
  ειναι ενας νεος τροπος για το πως μπορει να λειτουργει μια κοινωνια
  το εχω διαβασει και μπορω να πω οτι οχι μονο μου αρεσε
  αλλα εχω γινει και ενθερμος υποστηριχτης του υδροχοοισμου.
  Καθε φορα που καθομαι σε παρεα και μου δινετε η ευκαιρια να μιλαω
  για πολιτικοκοινωνικα θεματα (αν δεν μου δινετε ευκαιρια, την δημιουργω ο ιδιος) αναφερομαι στον υδροχοοισμο.
  Εκει που χαλαει ολη η συζητηση ειναι οταν αναφερομαι στο κομμα ή μαλλον στο ονομα του,
  ολοι εμεις γνωριζουμε πως δημιουργηθηκε το ΕΑΜ και ποιοι το καπηλευτηκαν μετα, το δυσκολο ειναι να κατσουμε να πεισουμε τον καθενα και για αυτο το ζητημα.
  Ειναι ηδη αρκετα και σοβαροτερα θεματα που θελω να εξηγω στο συνομιλητη μου, δεν θελω να χανετε η ουσια της συζητησεις στην επιλογη του ονοματος.
  Τωρα οσο αφορα για τα προσωπα-ηγετες που λες οτι πρεπει να ψαξουμε, διαφωνω καθετα. Αυτο το "προσωπα-ηγετες" με πηγαινει σε παλιες ιδεολογιες "βασιλικες" θα ελεγα. Θα προτειμουσα οι αποφασεις οι γεναιες να ερχονται απο περισσοτερους απο εναν ανθρωπους. Πρεπει να καταλαβουμε πως ειμαστε μια κοινωνια και ολοι μαζι συνδεομαστε. Επισης κανενας δεν ειναι αλανθαστος, ολοι μαζι ομως ειναι διαφορετικα. Χωρις να θελω να σε προσβαλω βεβαια, οι γνωμες ειναι για ολους. Αυτο ειναι και το ωραιο.
  Φιλικα Περικλης

   

 11. ελενα
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2011/06/to-egklima-ton-bouleuton.html?showComment=1308036719467#c2802348294533729494'> June 14, 2011 at 10:31 AM

  το θεμα ειναι να "αντιληφθουμε"την φιλοσοφια την γνωση που μας δινετε!
  ας σταματησουμε να ζηταμε "αρχηγο" αυτην την στιγμη δεν θα γινει!!συντομα πολυ συντομα τον μηνα αυτο θα γινει μεγαλη ανατροπη!ολα πανε οπως εχουν δρομολογηθει!εμεις το καλυτερο που εχουμε να κανουμε ειναι να "γεμισουμε" γνωση και κουραγιο!!να ευχαριστησουμε τον κυριο τραιανου ..να ευχηθουμε να τελειωσει γρηγορα να κρατησουμε δυναμη για μετα ...
  ολα γινοντε οπως ειχε γραφτει στο μυστικο σχεδιο..ο θεος να μας δωσει δυναμη και κουραγιο!!πιστευω πως συντομα δεν θα εχουμε ιντερνετ και επικοινωνια...και πολλα αλλα !!
  ηταν πολυ κακο που "βγηκε"ο ερντογαν!!! πιστευω θα κανουν κινηση στο αιγαιο..στην συνεχεια θα εμπλακει και η ρωσια !εδω κατι ακουγετε για τους τσαμιδες..
  πιστευω οτι ειμαστε στην ωρα μηδεν!!
  ο αλητης θα φυγει εκανε οτι του ειπαν να κανει και τωρα φευγει ..δεν θα υπαρχει ηγεσια (οχι πως υπηρχε πριν )αλλα κανεις δεν θα αναλαβει ετσι ωστε να γινει αλησβερισι εδω μεσα!!
  κυριε τραιανου!εγω προσωπικα σας εχω απολυτη εμπιστοσυνη!εσεις ξερετε τι θα συμβει καλυτερα απο ολους!εσεις ξερετε πως πρεπει να πραξουμε!
  δωστε μας ενα νεο αρθρο !καντε μας μια ανακεφαλαιωση ..ισως ενα σχεδιαγραμα για να πορευτουμε απο εδω και στο εξης!

   

 12. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2011/06/to-egklima-ton-bouleuton.html?showComment=1308054015881#c4094445013903255486'> June 14, 2011 at 3:20 PM

  ΦΙΛΕ ΠΕΡΙΚΛΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΠΩΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΑΜ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΚΑΤΟΚΟΥΜΜΟΥΝΙΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΑΣΧΗΜΑ ΣΤΑ ΑΥΤΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΗΜΕΡΑ!
  ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΠΙΜΕΝΩ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΑΜΕ ΣΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΑΛΛΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ!ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΥΔΕΙΣ ΑΛΑΘΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΕΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ!ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ Ο ΤΡΑΙΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΗΓΗΘΕΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΟΣΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΛΩΒΗΤΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΙΣΗ!
  ΤΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΕ ΣΤΕΝΑΧΩΡΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΟΥΤΕ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΣΑΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΟΡΕΣΑΝ ΟΙ "ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ"ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ!ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ ΝΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΝ ΒΓΕΙ ΣΚΑΡΤΟΣ!ΓΙΑΤΙ ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΟ ΚΑΠΟΙΑ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΟΥΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΓΑΛΟΛΑΜΟΓΙΟ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ Η ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΒΟΗΘΑΝΕ ΣΤΟ BLOG ΕΤΟΥΤΟ ΕΔΩ!

   

 13. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2011/06/to-egklima-ton-bouleuton.html?showComment=1308063095421#c5607985436463538773'> June 14, 2011 at 5:51 PM

  Περί ονόματος ΕΑΜ β΄

  http://www.eamb.gr/text1/giati_eam.htm

  όσο πιο πολύ ενοχλεί κάποιους το όνομα αυτό,
  τόσο πιο πολύ κουβέντα θα γίνεται γι' αυτό
  και τόσο πιο πολύ θα μένει χαραγμένο στη μνήμη τους

  όσο πιο πολύ κουβέντα θα γίνεται,
  τόσο πιο κοντά στην αλήθεια θα έρχεται ο κόσμος !!

   

 14. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2011/06/to-egklima-ton-bouleuton.html?showComment=1308344096710#c4050943432900563936'> June 17, 2011 at 11:54 PM

  Ξεκίνησα αυτό το απόσπασμα και στη συνέχεια διάβασα όλο το βιβλίο μέσα σε λίγες ώρες. Συγχαρητήρια!

  Ποτέ άλλοτε δεν είχα τόσο ξεκάθαρο, ολοκληρωμένο και λογικό προσδιορισμό όλων αυτών που αναλύονται, ιδιαίτερα τα σχετικά με την πρόσφατη ιστορία μας!

  Είμαι 31 ετών και διαβάζω συχνά κείμενα εδώ. Ελπίζω στη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και όχι στο σημερινό πολίτευμα.

   

ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

Παρακαλούμε τους αναγνώστες που θέλουν να σχολιάσουν να μένουν ΕΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

Τα σχόλια ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ θα ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Πριν σχολιάσετε, διαβάστε πρώτα αυτό: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κορυφή σελίδας
Κορυφή σελίδας