Το ελληνικό κράτος είναι ένα "σκάφος", το οποίο διατηρεί τη "ρότα" του μέσα στην ιστορία μόνον για όσο διάστημα εξασφαλίζει την ύπαρξή του και άρα δεν διαλύεται. Αυτήν τη δυνατότητα την εξασφαλίζει μόνον για όσο διάστημα εξασφαλίζει τη "μνήμη" του. Η συλλογική ελληνική "μνήμη" είναι η "μνήμη" των κυττάρων του. Η μνήμη των κοινοτήτων του. Ο ελληνισμός επιβίωνε μέσα στους αιώνες, γιατί κάποιοι αισθάνονταν μόνιμα Έλληνες - επειδή ήταν Αθηναίοι, Σπαρτιάτες Μυκηναίοι αλλά και Σιατιστινοί και Αμπελακιώτες και Σφακιανοί ή Καστελιώτες.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει Ελλάδα όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, αν δεν υπάρχει η ελληνική "μνήμη" της κοινωνίας της Σιάτιστας, των Σφακιών, των Αμπελακίων, των Μυκηνών, του Καστελίου και χιλιάδων άλλων μικρών αλλά ζωντανών κοινωνικών "κυττάρων", τα οποία είναι έμπειρα στον αγώνα τους για την επιβίωση μέσα στο χρόνο.
Κύτταρα μικρά ή μεγάλα και τα οποία —άσχετα αν ονομάζονται Δήμοι ή Κοινότητες— έχουν αποκτήσει "ανοσία" στην απειλή του χρόνου. Κύτταρα, τα οποία επιβίωναν πολύ εύκολα ακόμα και στις πιο δύσκολες για τον ελληνισμό εποχές. Κύτταρα, τα οποία επιβίωναν ακόμα κι όταν δεν τα χρηματοδοτούσε καθόλου και κανένα κράτος. Κύτταρα, τα οποία μέσα στους αιώνες "παρήγαγαν" τοπικούς ή ακόμα και εθνικούς ευεργέτες και από τότε που άρχισαν να χρηματοδοτούνται "παράγουν" μόνον λαμόγια. Κύτταρα, τα οποία μπορούν να επιβιώσουν ακόμα και με την αυτοχρηματοδότηση των δομών τους αν παραστεί ανάγκη. Το έχουν κάνει άπειρες φορές στο παρελθόν και δεν βλέπουμε τον λόγο που δεν θα μπορούσαν να το επαναλάβουν και στο μέλλον.
Η ελληνική κοινωνία, δηλαδή, δεν είναι ένας άμορφος "χυλός" ανθρώπινων ψυχών, που εντάσσονται σε σύνολα ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του εκάστοτε κρατικού συστήματος. Η ελληνική κοινωνία είναι ένα σύνολο ελληνικών κοινωνιών, οι οποίες επιβιώνουν μέσα στον χρόνο με τις δικές τους ιδιομορφίες. Είναι ένα "λιθόκτιστο" "κάστρο" μέσα στο οποίο η κάθε μικρή κοινωνία είναι ένας σκληρός "λίθος", που συμμετέχει ενεργά σ' αυτήν τη "δομή". Ένας ιδιαίτερος "λίθος", του οποίου η ελληνική "σκληρότητα" δίνει μακροβιότητα στο ελληνικό "κάστρο". Με αυτόν τον τρόπο πορευόταν η Ελλάδα μέσα στους αιώνες και αυτή ήταν η απόδειξη ότι αυτό το μοντέλο αυτοδιοίκησης ήταν πετυχημένο.
Σήμερα αυτό το πετυχημένο μοντέλο αμφισβητείται και επιχειρείται μια "ισοπέδωση" των πάντων. Όμως, αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο, γιατί τα τυχαία είχαν στη διάθεσή τους ολόκληρους αιώνες για να εμφανιστούν. Οι ελληνικές "κοινότητες" ήταν αυτές οι οποίες επιβίωσαν μέσα στον χρόνο και όχι τα διοικητικά "βιλαέτια" των κατά καιρούς κυρίαρχων Αγάδων. Οι "λίθοι" επιβίωσαν και όχι οι αυθαίρετες διοικητικές "ξυλοκατασκευές", που εξαφανίστηκαν σαν "σκόνη". Σήμερα με τον "Καλλικράτη" οι σύγχρονοι "Αγάδες" επιχειρούν να στήσουν και πάλι τέτοιες νέες διοικητικές "κατασκευές". Αυτό συμβαίνει, γιατί απλούστατα αυτό βολεύει την Νέα Τάξη. Την Τάξη, η οποία μισεί την έννοια του "έθνους" και του "εθνικού κράτους". Όλοι αυτοί μισούν την έννοια της "ελληνικότητας". Μισούν την έννοια που μας συντηρεί ως λαό. Μισούν την "ιδιαιτερότητα" των μικρών ελληνικών κοινωνιών, οι οποίες δίνουν μακροβιότητα στην ελληνική κοινωνία.
Αυτοί είναι οι στόχοι των "αφεντικών" των Ραγκούσηδων. Στόχος τους είναι να μετατρέψουν την ελληνική κοινωνία σε μια άμορφη και ουδέτερη νεοταξική "σούπα". Στόχος τους είναι να βάλουν τους Έλληνες σε μια άμορφη διοικητική δομή, προκειμένου να τους "αποκολλήσουν" από τη συλλογική τους "μνήμη". Να αποκολλήσουν τους Έλληνες από τη γη της ιδιαίτερης πατρίδας τους, για να μην διατηρούν τις αντιστάσεις τους στις νεοταξικές αλλαγές. Αλλαγές, οι οποίες προβλέπεται να εντάξουν "βιαίως" μέσα στις κοινωνίες τους και τους σημερινούς λαθρομετανάστες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε χώρους νέους, άγνωστους και κενούς από πλευράς μνήμης για τους τοπικούς πληθυσμούς, θα λειτουργήσουν άψογα τα νέα συμβούλια ένταξης μεταναστών. Σε χώρους άγνωστων και ψυχρών τοπικών αρχών θα αντιμετωπίζονται οι πάντες ως ξένοι και άρα πραγματικά επωφελημένοι θα είναι μόνον οι πραγματικά ξένοι.
  Αυτούς τους μικτούς πληθυσμούς θα τους "ομογενοποιήσουν" σε νέους σχηματισμούς, οι οποίοι δεν είναι αποτελέσματα πολιτιστικών ή εθνικών ζυμώσεων, αλλά καθαρά αποτελέσματα οικονομοτεχνικών μελετών. Θα τους "ομογενοποιήσουν" με κριτήρια αγοράς και αντιμετωπίζοντάς τους σαν καταναλωτές. Αυτοί είναι οι στόχοι τους. Δεν είναι τυχαίο που οι άνθρωποι, οι οποίοι "οραματίστηκαν" τον Καλλικράτη, είναι οι ίδιοι που σπρώχνουν και τον νέο εθνοκτόνο νόμο περί πολιτικών δικαιωμάτων των μεταναστών.
Όλοι αυτοί έχουν ως στόχο να διαγράψουν από τη μνήμη των Ελλήνων όχι απλά ότι είναι Έλληνες μέσα σε ελληνική κοινωνία, αλλά άνθρωποι, οι οποίοι μεγάλωσαν μέσα σε οικογένειες. Γιατί; Για να πάνε και να ξεπουλήσουν τα πάντα. Για να μην συνδέονται οι πληθυσμοί με τη γη, η οποία θα ξεπουληθεί σε ξένους Για να μην αντιδρά κανένας στο ξεπούλημα της εθνικής και άρα της "οικογενειακής" μας περιουσίας. Άνθρωπος, ο οποίος δεν αντιδρά στο ξεπούλημα της οικογενειακής του περιουσίας, δεν θα μπορεί να σκεφτεί ως Έλληνας και ν' αντιδράσει στο αντίστοιχο ξεπούλημα της εθνικής μας περιουσίας. Γι' αυτόν τον λόγο μάς θέλουν σαν καταναλωτικά ζώα. Ζώα με άγρια ένστικτα, τα οποία σκέφτονται μόνον την έννοια του στενού προσωπικού τους συμφέροντος. Ό,τι δεν κατάφεραν να μας πάρουν οι Οθωμανοί μέσα σε τετρακόσια χρόνια, σκοπεύουν να μας τα πάρουν αυτοί μέσα σε τετρακόσιες μέρες.
Αυτοί είναι οι στόχοι των αυθαίρετων "οραματιστών" των νέων κοινωνικών μοντέλων. Των νεοταξιτών κοινωνικών "διανοουμένων" τύπου Ραγκούση, του οποίου η μέχρι τώρα διοικητική "σκέψη" περιοριζόταν στο να εξυπηρετήσει ένα "αίτημα" του τύπου …"πιάσε ένα μπιφτέκι με διπλή ντομάτα". Αυτό είναι ο Ραγκούσης. Ένας "κομματάνθρωπος", ο οποίος μεταλλάχθηκε, για να "παρακολουθήσει" την Νέα Τάξη. Μια εύπλαστη "κατασκευή" του κομματικού "σωλήνα". Μέχρι τώρα τα αφεντικά των κομμάτων διέταζαν αυτούς τους "κομματανθρώπους" να κομματικοποιήσουν το κράτος και σήμερα τα ίδια αφεντικά τούς ζητάνε να το διαλύσουν.
Κάποτε όλους αυτούς τους έβαζαν να φέρονται αντεθνικά στο πνεύμα της ιδεολογίας και στο όνομα του "κομματικού" συμφέροντος και σήμερα τους βάζουν να κάνουν το ίδιο στο πνεύμα της ελεύθερης οικονομίας και στο όνομα του οικονομικού συμφέροντος. Ο Ραγκούσης αυτόν τον "δρόμο" τον βάδισε μέχρι τέλους. Μέχρι ενός σημείου ζούσε άνετα ως αφισοκολλητής του κόμματος και στη συνέχεια ανακάλυψε την ελεύθερη οικονομία ως επιχειρηματίας της σαλάτας.
Αν δεν ήταν κομματικός σφουγκοκολάριος, ακόμα θα περιφερόταν στην Πάρο με τη σαγιονάρα. Ως κομματόσκυλο έζησε μια εύκολη ζωή. Όλη του η ζωή ήταν το κομματικό παρακράτος του ΠΑΣΟΚ. Από την ΠΑΣΠ στην ΠΑΣΠ και από εκεί πάλι στην ΠΑΣΠ. Όταν δεν σήκωνε τα βρακιά των πασοκικών αξιωματούχων, ξεσκόνιζε τα σακάκια τους. Όταν οι ιδεολογίες "πέθαναν", ο κομματάνθρωπος ανακάλυψε την ιδιωτική οικονομία και έφτασε μέχρι το ύψος της βάσης της. Ούτε έναν πόντο παραπάνω. Μπιφτέκια τύλιγε ο "επιστήμονας" Ραγκούσης μέχρι να τον "ανακαλύψει" ο Giorgo. Ούτε καν "ραγκούσικα" μπιφτέκια. Franchising μπιφτέκια, για να φάει στις σίγουρες πλάτες των άλλων.
Αυτός ο άνθρωπος έρχεται τώρα να "διαλύσει" τη χώρα. Να "σβήσει" τη "μνήμη" της κοινωνίας της. Ο σαγιονάρας του ΠΑΣΟΚ. Ο μπιφτεκάνθρωπος του Αιγαίου. Επειδή ακριβώς είναι τέτοιος, ανάλογη είναι και η σκέψη του. Ένας τέτοιος άνθρωπος μόνον για "παράδες" μπορεί να μιλάει και αυτό κάνει. "Κουκιά" ξέρει να μετράει και να απαντάει σε απλά αριθμητικά ερωτήματα, τα οποία άπτονται της έννοιας του συμφέροντος. Απόδειξη αυτού του οποίου λέμε είναι ότι δεν έχει επιχειρήματα να υπερασπιστεί το "όραμά" του. Συνέχεια επιχειρηματολογεί γύρω από την έννοια του κόστους. Πόσο θα μας κοστίσει και τι "ρέστα" θα πάρουμε. Ποτέ δεν μας εξήγησε τι ακριβώς επιδιώκεται ως κέρδος από τον Καλλικράτη. Κέρδος εθνικό, πολιτισμικό, πολιτιστικό ή άλλο.
Ας μας πει το οποιοδήποτε άλλο κέρδος, που μπορεί να προκύψει για τους Έλληνες και εμείς απλά δεν το φανταζόμαστε. Να μάθουμε ως Έλληνες πού θα μας εξυπηρετήσει αυτό το σχέδιο. Πού θα μας εξυπηρετήσει συλλογικά ως κοινωνία ή ατομικά ως πολίτες. Πού θα μας "ανυψώσει" εθνικά ή πολιτισμικά. Πού θα μας βελτιώσει ως πολίτες και ως ανθρώπους. Πού θα μας "θωρακίσει" ως λαό μέσα σε έναν κόσμο, ο οποίος απειλεί λαούς και πολιτισμούς με αφανισμό, εφόσον τους βάζει σχεδόν με τη βία στη μηχανή του "κιμά" της παγκοσμιοποίησης. Το μόνο που μας λένε είναι πόσα χρήματα θα "γλιτώσουμε". Είναι δυνατόν να επιχειρείται πλήρης και εκ βάθρων αναδιάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας και το μόνο επιχείρημα, που να τη στηρίζει, να είναι οικονομικής φύσεως;
Αυτό υπό τις παρούσες συνθήκες έχει την εξήγησή του. Αυτός και όλοι όσοι κρύβονται πίσω από αυτόν, εκμεταλλεύονται τώρα την άσχημη οικονομική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, προκειμένου να περάσουν στον λαό εκβιαστικά διλήμματα …Να μειωθούν τα έξοδα …Να αυξηθούν τα έσοδα. Αναρωτιόμαστε λοιπόν εμείς …τι άνθρωποι είναι αυτοί, που στη ζωή τους υπάρχουν μόνον έσοδα και έξοδα; Πώς σκέφτονται άραγε τέτοιοι άνθρωποι; Όλα τα μετράνε με τα ευρώ; Μόνον τα χρήματα υπάρχουν σ' αυτήν τη ζωή; Αν δηλαδή ο Ραγκούσης δεν τα βγάζει πέρα με τα μπιφτέκια, θα βγάλει στη "βίζιτα" τη γυναίκα του; Γιατί δεν μοιράζει τα παιδιά του σε ανάδοχες οικογένειες, για να περιορίσει τα έξοδά του; Κέρδη θα βγάλει από όλες αυτές τις κινήσεις. Δημοφιλής σε όλη την Πάρο θα γίνει.


Πως μπορεί να σταματήσει
η λαίλαπα του Καλλικράτη;

Ο "Καλλικράτης" τους εξυπηρετεί όλους αυτούς, κυρίως εξαιτίας της δυνατότητας που δίνει σε κάποιους "ανώτερους" ανθρώπους —του τύπου των μελών της λέσχης Μπίλντεμπεργκ— να απειλούν την πατρίδα μας με διάλυση. Σ' αυτήν του τη δυνατότητα βρίσκεται η όλη "στήριξη" που απολαμβάνει. Αν για κάποιον λόγο το "σχέδιο" Καλλικράτης στερηθεί αυτήν τη δυνατότητα εκβιασμού, δεν θα συνεχίσουν να το υπερασπίζονται με το πάθος που το κάνουν σήμερα. Αν δηλαδή θέλει κάποιος να σταματήσει τον "καρκίνο" του Καλλικράτη, θα πρέπει να γνωρίζει πού θα πρέπει να τον "χτυπήσει". Πού να τον "χτυπήσει", για να τον κάνει —αν όχι "άχρηστο" για τους νεοταξίτες— τουλάχιστον λιγότερο αποδοτικό, ώστε να τον εγκαταλείψουν.
Πού βρίσκεται η παρανομία του Καλλικράτη; Πού βρίσκεται η "αχίλλειος πτέρνα" του; Η παρανομία του και άρα η αδυναμία του βρίσκεται στην αιρετή θέση των Περιφερειαρχών.
Η θέση αυτή είναι "εκκωφαντικά" παράνομη, γιατί απλούστατα δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα και δεν σέβεται το Πολίτευμα που αυτό το Σύνταγμα περιγράφει. Στην πραγματικότητα αυτή η ιδιόμορφη θέση όχι απλά δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα, αλλά στην κυριολεξία διαλύει το Πολίτευμά μας. Η κοινοβουλευτική μας Δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει, όταν θα υπάρχουν "παράλληλα" επίπεδα αντιπροσώπευσης των πολιτών. Όταν κάποιοι θα αντιπροσωπεύονται ως Έλληνες από τους Βουλευτές και ταυτόχρονα θα αντιπροσωπεύονται ως Μακεδόνες ή Κρητικοί ή Θράκες από τους αντίστοιχους Περιφερειάρχες. Δεν προβλέπεται από το Σύνταγμά μας αιρετός "αντιπρόσωπος" πολιτών, που να είναι ισχυρότερος από τον βουλευτή. Δεν προβλέπεται κατακερματισμός της ενιαίας κρατικής εξουσίας σε "άθροισμα" περιφερειακών εξουσιών. Δεν προβλέπεται να μοιράζονται κοινοί εθνικοί πόροι —όπως είναι ο ΦΠΑ ή ο φόρος εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων— με ειδικά περιφερειακά "κριτήρια".
Ο Πρωθυπουργός της χώρας ασκεί την εκτελεστική εξουσία με βάση την "εντολή" του ελληνικού λαού και δεν είναι απλά ο "προϊστάμενος" του "σώματος" των Περιφερειαρχών, οι οποίοι παίρνουν ειδικές "εντολές" από "ειδικούς" Έλληνες. Το ελληνικό κράτος είναι ενιαίο "μόρφωμα" και δεν είναι μια "χαλαρή" συνομοσπονδία ημιαυτόνομων περιφερειών. Ο "Καλλικράτης" απειλεί ευθέως το ελληνικό κράτος με "καντονοποίησή" του και άρα με διάσπασή του. Ο "Καλλικράτης" δημιουργεί μικρούς "Πρωθυπουργούς" ισχυρότερους από ολόκληρες ομάδες βουλευτών. Παράνομους "Πρωθυπουργούς", οι οποίοι απειλούν το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Ο "Καλλικράτης" με την αναδιανομή των κοινών εθνικών πόρων απειλεί την ελληνική κοινωνία με "στρέβλωση" και μακροπρόθεσμα με διχασμό. 
Αν κάποιος θέλει να "σταματήσει" τον "Καλλικράτη", θα πρέπει να τον "καταγγείλει" στα συνταγματικά δικαστήρια. Θα πρέπει να κριθεί η συνταγματικότητά του και αυτό για τον "Καλλικράτη" είναι ένα αξεπέραστο εμπόδιο. Ο "Καλλικράτης" θα μας απειλεί μόνον για όσο διάστημα η άγνοια των Ελλήνων πολιτών θα τον προστατεύει. Μόνον για όσο διάστημα δεν κρίνεται η παρανομία του από την Ελληνική Δικαιοσύνη. Στα δικαστήρια θα αποκαλυφθεί ότι το δημιούργημα του Ραγκούση είναι πιο σάπιο από τα μπιφτέκια του. Στα δικαστήρια θα ηττηθούν οι σύγχρονοι ανθέλληνες γενίτσαροι. Οι λακέδες της Νέας Τάξης. Οι ξεδιάντροποι δωσίλογοι. Τουλάχιστον οι προηγούμενοι είχαν μια στοιχειώδη ντροπή και φόβο και φορούσαν κουκούλες. Οι σημερινοί ούτε αυτό δεν κάνουν …Είναι απόλυτα σίγουροι για την ισχύ των αφεντικών τους …Έξω από τη λέσχη Μπίλντεμπεργκ κάνουν τις ανακοινώσεις τους …Απ’ ευθείας στα αγγλικά μάς τις μεταφέρουν …Ούτε καν μεταφράζουν.

ΥΓ.
Ο "Καλλικράτης" σε ένα πράγμα αποδεικνύεται χρήσιμος για τους Έλληνες. Είναι αποκαλυπτικός των όσων πραγματικά συμβαίνουν σ' αυτήν τη χώρα και δεν φαίνονται. Διαψεύδει με τον πιο απόλυτο τρόπο τον λαό, ο οποίος κατηγορεί τους πολιτικούς ότι είναι στο σύνολό τους διεφθαρμένοι. Διαψεύδει τον λαό, ο οποίος θέλει τη διαφθορά να είναι το αίτιο της υπολειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων. Άδικα τους κατηγορούμε τους ανθρώπους. Ο "Καλλικράτης" αποδεικνύει ότι το αίτιο της υπολειτουργίας της Βουλής είναι η βλακεία και όχι η διαφθορά. Οι Βουλευτές είναι στην πλειοψηφία τους βλάκες και όχι διεφθαρμένοι. Δεν υπερασπίζονται τα συμφέροντα του λαού επειδή είναι βλάκες και όχι επειδή είναι διεφθαρμένοι. Η απόδειξη αυτού που λέμε είναι ότι δεν μπορούν να υπερασπιστούν ούτε τα δικά τους συμφέροντα. Είναι αξιολύπητοι οι άνθρωποι.
Θα πάνε σαν τα "πρόβατα" της κομματικής "στάνης" να ψηφίσουν το σχέδιο "Καλλικράτης". Μόνοι τους θα βγάλουν τα "μάτια" τους. Μόνοι τους θα υποσκάψουν τη δική τους θέση. Μόνοι τους θα μειώσουν τη δική τους εξουσία. Θα μετατρέψουν τους εαυτούς τους σε παρατρεχάμενους και σφουγκοκολάριους των νέων πανίσχυρων "καλλικρατικών" Περιφερειαρχών. Θα "διορίσουν" —και μάλιστα παρανομώντας— τα δικά τους αφεντικά. Θα βοηθήσουν αυτούς, τους οποίους σε άλλη φάση θα έπρεπε να πολεμάνε με όλα τα μέσα. Θα "αυτοκτονήσουν", ευθυγραμμισμένοι με την κομματική γραμμή. Θα νομιμοποιήσουν "έγχρωμους" ψηφοφόρους, οι οποίοι μελλοντικά θα στηρίξουν "έγχρωμους" εκπροσώπους τους. Αν αυτό δεν είναι απόδειξη βλακείας, τότε τι είναι; Όταν σε "δουλεύει" ένας Γιωργάκης, όχι τα συμφέροντα ενός λαού δεν μπορείς να προστατεύσεις, αλλά πρέπει το κράτος να σου εξασφαλίσει συνοδό, για να περνάς τις διασταυρώσεις.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ
Δημιουργός της θεωρίας του ΥΔΡΟΧΟΟΥ και πρόεδρος του ΕΑΜ Β’
Κατεβάστε το κείμενο σε μορφή PDF

18 ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ:

Καλλικράτης… ο τελευταίος γενίτσαρος


 1. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html?showComment=1274991317551#c5460951742442610689'> May 27, 2010 at 11:15 PM

  Οι εκλογές όπου να ΄ναι έρχονται.
  Οι νέοι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι άρχισαν ΑΠΟ ΤΩΡΑ να τρίβουν τα χέρια τους και να μετρούν κεφάλια υπολογίζοντας έτσι μία μελλοντική νίκη που θα τους επιτρέπει να μας αλλάξουν τα φώτα και να καταχραστούν ότι χρήμα περάσει από μπροστά τους.
  Μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι Δήμοι σημαίνει περισσότερο χρήμα.
  Μήπως πρέπει να αρχίσουμε από τώρα τις ετοιμασίες των αυγών αφού ο καιρός βοηθάει και κάνει φοβερή ζέστη?
  Έτσι για να δουν τι τους περιμένει.

   

 2. Foyntas Spiros ( F.S.78)
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html?showComment=1274997194094#c1030553041240071059'> May 28, 2010 at 12:53 AM

  ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ,ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΑΔΙΚΟ louky !!!
  ;-)

   

 3. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html?showComment=1274997224625#c3422218958695718224'> May 28, 2010 at 12:53 AM

  ΕΚΤΙΜΩ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΩ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Κ. ΤΡΑΪΑΝΟΥ. ΜΕ ΛΥΠΗ ΜΟΥ ΓΡΑΦΩ ΟΤΙ Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Κ. ΤΡΑΊΑΝΈ. ΟΛΟΙ ΞΕΡΑΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΪΟΥ.

  ΓΡΑΦΕΤΕ
  ''Στα δικαστήρια θα αποκαλυφθεί ότι το δημιούργημα του Ραγκούση είναι πιο σάπιο από τα μπιφτέκια του. Στα δικαστήρια θα ηττηθούν οι σύγχρονοι ανθέλληνες γενίτσαροι.''

  ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ. ΑΦΟΥ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΝΟΜΙΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ;
  ΣΕ ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ; ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

  ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ ΓΡΑΨΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΠΊΛΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΑ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ. ΤΕΛΕΙΩΣΕ. ΑΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΥΠΟΥΛΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ.

  ΑΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΚΑΘΑΙΡΕΙΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ. ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ; ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΔΙΚΤΑΚΤΟΡΙΚΑ;

  ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΜΗΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ; ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ;
  ΜΗΠΩΣ ΧΑΣΑΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ;

   

 4. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html?showComment=1275029784574#c4432746467622263810'> May 28, 2010 at 9:56 AM

  ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ; 1976 kostantinos karamanlis. ALAKSE TO ATHRO TOU SINTAGMATOS POU ELEGE POS GIA NA MPORIS NA ISE DIMOSIO PROSOPO DILADI PROTHIPOURGOS VOULEFTIS NA ERGAZESE STO DIMOSIO KE OUTO KATHEKSIS, PREPI NA ISE ELLIN TO GENOS, KE TO ANTIKATESTISE ME TO ELLIN POLITIS. KE AFTO; DIOTI O ANDREAS PAPANDREOU ITAN ELLIN POLITIS KE OHI ELLIN TO GENOS DIOTI I MENNATOU ITAN EVREA= MINE-I-KO. OPOTE APO EKINI TIN STIGMI KE META OPIOS EHI TON TITLO TOU ELLIN POLITI MPORI NA GINI KE VASILIAS TON ELLINON. AFTA OS PROS TO ELLIN TO GENOS KE TO ELLIN POLITIS. PAPADOPOULOS ANDREAS APO MONTREAL

   

 5. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html?showComment=1275041708560#c1892367119265965687'> May 28, 2010 at 1:15 PM

  ΚΥΡΙΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΤΕ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΑΣΑΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΜΑΣ.

  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΙΟ ΗΛΙΘΙΟΣ ΛΑΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΙΟ ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ, ΑΝΙΚΑΝΟΣ ΛΑΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΦΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ ΑΙΜΑ, ΤΗΝ ΠΕΤΑΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ.

  ΟΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ. Ή ΜΗΠΩΣ ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΕΙ ΕΔΩ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΜΙΣΕ ''ΕΛΛΗΝΕΣ'' ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ;
  ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΙΔΡΩΝΕΙ ΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ, ΟΥΤΕ ΑΝ Η ΧΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΡΡΙΚΝΩΘΕΙ.

  ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ Ο Κ. ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΟΙΟ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΖΟΥΛΙΑ. ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

  ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ) ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΝΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΥΤΟ ΤΟΠΟ, ΤΟΤΕ ΙΣΩΣ ΔΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΣ.

   

 6. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html?showComment=1275058032417#c2338264714387093382'> May 28, 2010 at 5:47 PM

  Οσο για την νομιμότητα της τωρινής κυβέρνησης πολλοί πιστεύουν ότι είναι παράνομη διότι παραβίασε το συμβολαιό της με τον λαό που την ψήφισε.

  Σε αντιγραφή

  '' Η παρούσα κυβέρνηση πρέπει να πέσει αμέσως.. και να φύγει

  1 Διότι δεν είναι μια εκλεγμένη κυβέρνηση...Το προεκλογικό συμβόλαιο της κυβέρνησης Παπανδρέου
  έχει παραβιαστεί απολύτως. Στη σημερινή της πολιτική δεν διαθέτει καμιά δημοκρατική νομιμοποίηση. Είναι μια παράνομη κυβέρνηση.

  2 Γιατί ούτως και αλλοιώς δεν είναι πραγματική κυβέρνηση της χώρας. Οικειοθελώς παραιτήθηκε από τον ρόλο της. Είναι σκιώδης. Την Ελλάδα την κυβερνά ο Μπαρόζο, ο Τρισέ, ο Ολι Ρεν, η Μέρκελ, ο Σαρκοζί και το ΔΝΤ.

  3 Γιατί έχει ταπεινώσει σε απίστευτο βαθμό την Ελλάδα.

  4 Γιατί ο κ.Παπανδρέου διατελεί σε πλήρη σύγχυση ανάμεσα στις πολιτικές του υποχρεώσεις και τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.

  5 Γιατί δεν υπερσπίστηκε τη χώρα.

  6 Γιατί παρέδωσε την χώρα μας στα χέρια των πιο ακόρεστων και αναίσχυντων τοκογλύφων.

  7 Γιατί η πολιτική της οδηγεί την χώρα σε αδιέξοδο......῾῾

  Μακάρι οι Ελληνες να σταματήσουν την κυβέρνηση διότι μας οδηγεί στον όλεθρο. Το σχέδιο Καλλικράτης δεν πρέπει να εφαρμοστεί και ο μόνος τρόπος είναι να πέσει αυτή η κυβέρνηση και να ακυρωθού όλες οι αποφάσεις της.

   

 7. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html?showComment=1275059770777#c6048099303231435536'> May 28, 2010 at 6:16 PM

  Το σχέδιο ψηφιστηκε και ήδη βλέπουμε ο ένας δήμος να πολεμάει τον άλλο. Αλλο ένα σχέδιο όχι μόνο να καταστρέψει την Ελλάδα αλλά και να στρέψει τον ένα Ελληνα εναντίον του άλλου, και την κοινή γνώμη κάπου αλλού όχι στα επείγοντα.

  Ποιο σχέδιο Καλλικράτης θα εφαρμοστεί όταν δεν υπάρχει Ελληνικός χώρος ρωτώ εγώ.
  Νομίζω ότι πολλοί δεν έχουν εμπεδώσει ότι δεν έχουμε πλέον πατρίδα και ακόμα συζητάνε για να κάνουνε αγωγή στους κλέφτες.

  Εχουμε δικτακτορία. Η κυβέρνηση αυτή δεν ακούει τον λαό, ακούει ξένα αφεντικά και εκτελεί διαταγές.
  Ξεπουλάει τα πάντα. Ας το καταλάβουμε αυτό.
  Ξεπουλάει την περιουσία του λαού, κάτι που δεν ανἠκει στην εκάστοτε κυβέρνηση.

  Στις 17.4.10 η κυβέρνηση των προδοτών ανακοίνωσε ότι πουλάει 14.500 στρέμματα γής και μάλιστα σε παράκτιες περιοχές. Ηδη οι ξένοι γύπες/επενδυτές δήλωσαν ενδιαφέρον να τα αγοράσουν. Ποιός τα προσέχει αυτά, ποιός τα ξέρει αυτά; Βάζω στοίχημα ότι δεν είνα τα μόνα στρέμματα Ελληνικής γής που πέφτουν στα χέρια ξένων. Τί έγινε με τα 13 νησιά που πουλάγανε στους Εβραίους;

  Με ποιο δικαίωμα πουλάει αυτή η κυβέρνηση Ελληνικη γή; Σε ποιόν ανήκει η Ελληνική γη; Μήπως στους εκάστοτε 300 προδότες της βουλής.; Είναι περιουσία τους; Ρωτώ. Και ας μου απαντήσει κάποιος γιατί αυτοί οι λωποδύτες είναι ακόμη ελέυθεροι και όχι κλεισμένοι στο Γουδί.

   

 8. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html?showComment=1275060367266#c6675535406402578390'> May 28, 2010 at 6:26 PM

  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΟΤΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕ ΤΟΝ ΛΑΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΣΚΛΑΒΙΑ ΤΟΥ ΔΝΤ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ. ΜΙΣΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΘΡΑΚΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ...

  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΧΕ ΔΕΙΞΕΙ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ. ΕΝΘΕΡΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΟΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΓΚΡΙΖΑ ΜΑΖΑ ΠΟΛΥΕΘΝΙΣΜΟΥ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΤΑ ΕΛΕΓΕ... ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΔΙΝΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. ΟΛΟΙ ΚΟΙΤΟΥΣΑΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΒΟΛΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΑΝ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
  ΤΩΡΑ ΟΧΙ ΑΥΡΙΟ.

   

 9. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html?showComment=1275075505060#c5623184814794275538'> May 28, 2010 at 10:38 PM

  Eκτός όλων των άλλων ορθών που επισημαίνετε , να σας θυμίσω ότι στο παρόν παραγκοκράτος ΔΕΝ υπάρχουν συνταγματικά δικαστήρια . Η Αλβανία έχει ,εμείς όχι. Θα πρέπει να προσβάλλει κανείς τις εκτελεστικές πράξεις εφόσον έχει έννομο συμφέρον. Επίσης,δεν υπάρχει αξιόλογο επίπεδο οργάνωσης του λεγόμενου "πατριωτικού χώρου" ώστε να γίνουν νομικές προσφυγές .Γιατί δεν υπάρχει,βέβαια, περίπτωση να δράσει ένας νομικός μόνος του .Για λόγους καθαρά πρακτικούς αλλά και γιατί θα έχει να αντιμετωπίσει τα γνωστά τάγματα εφόδου .
  Γίνονται κάποιες απόπειρες για την οργάνωση των πολιτών ,αλλά είμαστε πολλά χρόνια πίσω .Τώρα ξυπνήσαμε και τρέχουμε να προλάβουμε. Σε γενικές γραμμές , δεν υπάρχει τίποτα νόμιμο και συνταγματικό που να έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση .Χούντα με τα όλα της . Συνεπώς και μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε ,ενόψει και του κατεπείγοντος, κανένα κλούβιο αυγό ή καμιά σφαλιάρα μετά λακτίσματος όπου συναντήσουμε τους κυνοβουλευτικούς βολευτάς και λοιπούς πολιτευτές της συμφοράς ,προβάλλει ως άριστη λύση .
  Λ11

   

 10. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html?showComment=1275081029332#c6758547803955345914'> May 29, 2010 at 12:10 AM

  ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ, ΔΙΚΤΑΚΤΟΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  η κυβέρνηση είναι εκλεγμένη μόνο από περίπου το 25% του συνόλου του Ελληνικού πληθυσμού αλλά επειδή ο εκλογικός νόμος είναι παράλογος δίνει στην κυβέρνηση 160 έδρες δηλαδή πάνω από το 50% των αντιπροσώπων τωνΕλλήνων.

  Με παράνομη ψήφιση μας έβαλαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που δεν μπορεί να ψηφιστεί με λιγότερους από 180 Βουλευτές. Το ίδιο έκαναν και με το νομοσχέδιο ιθαγένειας. Αν είναι δυνατό ο κάθε αφριακανός και ασιάτης να γίνεται ιθαγενής έλληνας.

  Οπως είπε ο Καμμένος στην βουλή, το σχέδιο Καλλικράτης ανατρέπει το σύνταγμα και οδηγεί στην αλλοίωση του εκλογικού σώματος. Το σχέδιο αυτό είνα άλλη μια συμφορά που θα μας τελειώσει.

   

 11. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html?showComment=1275090736083#c6048228666160887228'> May 29, 2010 at 2:52 AM

  ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ!!
  Θέμα: Ο Δούρειος Ίππος του Καλλικράτη....
  Miα διαφορετική ανάλυση της πολιτικο-οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα...
  Ο Γιωργος Παπανδρέου ήρθε στην εξουσία με προφανείς εντολές.
  Να αφελληνίσει και να διαμελίσει το Ελληνικό κράτος σύμφωνα με τις επιταγές της παγκοσμιοποίησης.
  Οι τρεις τομείς μέσω των οποίων θα γίνει αυτός ο διαμελισμός είναι:
  1. ιθαγένεια στους μετανάστες
  2. προώθηση της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας
  3. υλοποίηση του Καλλικράτη
  Και τα τρία αυτά έγιναν με τέτοια προτεραιότητα και τόσο άγρια σπουδή που ακόμα και οι αδαείς καταλαβαίνουν πλέον τους απώτερους σκοπούς που υπηρετούν τα ανδρείκελα.
  Ο Καλλικράτης θα είναι η ταφόπλακα, που μόλις τεθεί πάνω στο πτώμα της Ελλάδας, οι Παπανδρεϊκοί θα εγκαταλείψουν τη διακυβέρνηση και ίσως και την Ελλάδα και θα πάνε να ζήσουν ήρεμα και πλούσια στο Μαϊάμι !
  Πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα:
  Από τις δεκατρείς περιφέρειες του Καλλικράτη, τρεις τουλάχιστον θα αυτονομηθούν από το ελληνικό κράτος και στη συνέχεια θα ενωθούν με τη μορφή συνομοσπονδίας ή κάτι παρόμοιο, η Θράκη με την Τουρκία, η Μακεδονία με τα Σκόπια και η Ήπειρος με την Αλβανία.
  Αυτό θα γίνει με τις αρμοδιότητες που θα δοθούν στους 13 αιρετούς περιφερειάρχες και τους 7 δοτούς τους ινστρούκτορες από την κυβέρνηση.
  Πως θα γίνει πρακτικά; Με δημοψηφίσματα στα οποία θα ψηφίζουν οι μετανάστες που θα συγκεντρώνονται ανάλογα στην κάθε περιφέρεια.
  Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι η Ελλάδα θα έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχει προσκολληθεί στο άρμα της Αμερικής που για την ώρα έχει βάλει κάτω από την κηδεμονία της το Κόσοβο, τη Βοσνία, τα Σκόπια και τελικά τη Μακεδονία με τη συνένωση που επίκειται σύμφωνα με τα σχέδια που απεργάζονται.

  συνεχ.

   

 12. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html?showComment=1275091004095#c5730305058702022652'> May 29, 2010 at 2:56 AM

  Πως θα γίνει πρακτικά; Με δημοψηφίσματα στα οποία θα ψηφίζουν οι μετανάστες που θα συγκεντρώνονται ανάλογα στην κάθε περιφέρεια.
  Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι η Ελλάδα θα έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχει προσκολληθεί στο άρμα της Αμερικής που για την ώρα έχει βάλει κάτω από την κηδεμονία της το Κόσοβο, τη Βοσνία, τα Σκόπια και τελικά τη Μακεδονία με τη συνένωση που επίκειται σύμφωνα με τα σχέδια που απεργάζονται.
  Βεβαίως τα σχέδια αυτά για να υλοποιηθούν χρειάζονται κατάλληλες συνθήκες.
  Η κυριότερη από αυτές είναι η αποβολή της Ελλάδας από την ΕΕ.
  Για να γίνει αυτό χρειάζεται μια εσωτερική αναστάτωση-επανάσταση του λαού που θα γίνει είτε αυθόρμητα εφόσον συνεχώς θα πιέζεται οικονομικά ή ακόμα και με προβοκάτσια από τις ορδές του Σόρος ή των άλλων πρακτόρων σχετικών συμφερόντων που έχουν οργανωθεί ήδη μέσα στη χώρα.
  Πού είναι η ΕΕ; Η Γερμανία μόλις προχθές κατάλαβε το παιχνίδι που παίζεται από τις μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των κερδοσκόπων.
  Η Αμερική έχει βάλει τα παπαγαλάκια της να φωνάζουν δήθεν υπέρ των Ελλήνων και το τι τραβάνε οι Έλληνες με το ΔΝΤ και τα μέτρα, προτείνοντας όλοι, μα όλοι, με μια φωνή, Έλληνες επαναστατείστε! Εάν η Αμερική καταφέρει να κάνει τον ελληνικό λαό να επαναστατήσει κερδίζει διπλά.
  Δίνει ένα γερό χτύπημα στο ευρώ και προετοιμάζει την οριστική κατάρρευση της ΟΝΕ και τελικά της ΕΕ.
  Δεύτερον, κερδίζει την έξοδό της στο Αιγαίο με τη συνένωση της μακεδονικής περιφέρειας με τα Σκόπια. Όλα αυτά θα γίνουν με τη συνδρομή της Τουρκίας που θα επιτηρεί και θα διαφεντεύει τις συνομοσπονδίες των Βαλκανίων.
  Σε αυτές τις περιοχές θα γίνουν σημαντικές επενδύσεις απο ξένους επιχειρηματίες για να φαίνεται ότι ήταν καλή η συνένωση και σιγά σιγά ο πλούτος της χώρας - υπέδαφος και πετρέλαια που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές- δεν θα ανήκουν πλέον στους Έλληνες.
  Αντίθετα μέχρι να γίνει η έκρηξη-εσωτερική επανάσταση δεν θα υπάρξει καμία επένδυση στην Ελλάδα, κανένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεν θα κινείται και σε ο,τιδήποτε προτείνεται σαν ανάπτυξη θα μπαίνουν εμπόδια και καθυστερήσεις.
  Ο στόχος θα είναι να οδηγηθεί η Ελλάδα στην πλήρη εξαθλίωση και υποταγή.

  συνεχ

   

 13. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html?showComment=1275091080301#c1613412871132868103'> May 29, 2010 at 2:58 AM

  Η ΕΕ τελευταία αρχίζει να καταλαβαίνει το παιχνίδι της Αμερικής και σίγουρα θα προσπαθήσει να αντιδράσει και να λάβει κάποια μέτρα. Εάν όμως οι κυβερνήσεις μας θέλουν τη λύση της Αμερικής - οικονομική εξαθλίωση και βαλκανοποίηση- δεν θα μπορέσουν να κάνουν απολύτως τίποτα μια και η Ελλάδα θα σπρώχνεται συνεχώς σε όλο και απεχθέστερο δανεισμό έως την τελική στάση πληρωμών και την πτώχευση.
  Τι μπορεί να συμβεί τότε με όλους αυτούς τους μετανάστες που κανένας δεν θέλει να μετρήσει και που υπολογίζονται σε τρία τουλάχιστον εκατομμύρια; Δεν θα σκοτώνουν ο ένας -Έλληνας- τον άλλον -μετανάστη- προκειμένου να επιβιώσουν; Και εάν δεν σκοτώνουν αυθόρμητα θα είναι δύσκολο σε ένα διαλυμένο κράτος να γίνει η μεγάλη προβοκάτσια; Όπου ένα τζιπ θα περνάει και θα σκοτώνει αδιακρίτως μετανάστες και Έλληνες και αυτή η ενέργεια θα αποδίδεται σε ακραία στοιχεία;
  Το παιχνίδι θα παιχτεί σε μια διελκυστίνδα όπου οι δυνάμεις της ΕΕ θα προσπαθούν να συγκρατήσουν την Ελλάδα μέσα στην ΕΕ ενώ η Αμερική με όλα τα μέσα που διαθέτει θα προσπαθεί να αποσπάσει την Ελλάδα απο αυτήν.
  Τι θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση που θα έλθει όταν οι Παπανδρεϊκοί θα έχουν ολοκληρώσει το έργο τους; Διότι είναι σίγουρο ότι μόλις ολκληρώσουν το έργο τους με τον Καλλικράτη δεν θα μπορούν πια να μείνουν στην εξουσία.
  Τι θα κάνει τότε ο λαός; Θα ακολουθήσει την Παπαρήγα και τον Τσίπρα για να υλοποιήσουν τα σενάρια "made in USA" ή θα αναδειχθεί κάποιος νέος ηγέτης μέσα από τα συντρίμια που άφησαν οι προηγούμενοι ηγέτες;
  Οι λεπτομερείς αιτιολογήσεις των παραπάνω συμπερασμάτων
  1. Η ιθαγένεια θα αναμείξει τους πληθυσμούς και έτσι θα συρρικνωθεί ο αμιγώς ελληνικός πληθυσμός. Συγχρόνως θα προετοιμάσει τους μελλοντικούς ψηφοφόρους του Καλλικράτη και θα εξηγήσουμε γιατί. Για την απόφαση αυτή προβάλλονται βέβαια διάφορα λογικοφανή επιχειρήματα για να συσκοτισθεί ο πραγματικός στόχος.
  2. Στην σκόπιμη και προσχεδιασμένη κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας συνηγορούν τα εξής γεγονότα:

  συνεχ

   

 14. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html?showComment=1275091837878#c2993866568088251922'> May 29, 2010 at 3:10 AM

  Με την προηγούμενη κυβέρνηση μπορούσαμε να δανειστούμε με επιτόκιο κάτω απο 3%. Μόλις έλαβε την εντολή η κυβέρνηση Παπανδρέου διακήρυξε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση εξαπατούσε τους ευρωπαίους συμμάχους μας στην ΟΝΕ δηλώνοντας μικρότερο χρέος από το πραγματικό. Προκλήθηκε τέτοιος παγκόσμιος σάλος που ούτε να τον ονειρευτούν δεν μπορούσαν τα κοράκια που παραμόνευαν για να ανεβάσουν τα spreads και να κατακρημνίσουν την αξιοπιστία της Ελλάδας. Έγιναν τόσο άγαρμπες κινήσεις από μέρους της κυβέρνησης που μόνο μαθητευόμενοι μάγοι μπορούσαν να τους ξεπεράσουν.
  Τα επιτόκια άρχισαν να ανεβαίνουν με τρελούς ρυθμούς και παρ' όλο που υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις, όπως δανεισμός από την Κίνα με 3%, δανεισμός από Ρωσία με 4,75% ακόμα και από το ΔΝΤ με 3,5%, εμείς προτιμήσαμε να δανειστούμε από τα κοράκια με 6% και πάνω!!! Διαλαλώντας συγχρόνως ότι μας εκμεταλλεύονται !
  Πώς έγινε το μεγάλο κόλπο; Δυστυχώς με τη συνενοχή και τη συνεργασία της Τράπεζας της Ελλάδος, της Κυβέρνησης και της GoldmanSachs. Η Τράπεζα της Ελλάδος ξαφνικά και στα μουλωχτά ανέβασε τα Τ2 σε Τ10 - από δύο ημέρες σε δέκα- και οι λεγόμενοι σορτάτακηδες οργίασαν, άρχισαν να πουλάνε και να αγοράζουν αέρα χωρίς να πληρώνουν επί μέρες, έτσι ώστε να έχουν αρκετό χρόνο να κάνουν παιχνίδι στην αγορά και να κερδίσουν δισεκατομμύρια
  - με το ανεβοκατέβασμα της τιμής των ομολόγων. Ασύλληπτη κομπίνα που την αποκάλυψε μόνο το blog politis-gr.com. Γιατί ο εισαγγελέας δεν έψαξε να βρει ποιοι ωφελήθηκαν από αυτό το κόλπο;
  Η ουσία είναι ότι χώρα θα μπορούσε να μην είχε φορτωθεί με τόσο μεγάλο χρέος σε τόσο μικρό διάστημα, κατά το οποίο σχεδόν όλοι τα είχαν χαμένα με τις τόσο ραγδαίες εξελίξεις. Έπρεπε όμως να κηρύξει πτώχευση η Ελλάδα !
  Η κυβέρνηση βιάζεται υπερβολικά, παρ΄ ότι βρίσκεται εν μέσω οικονομικής κρίσης να ξοδέψει 4,5 δις για να περάσει το σχέδιο Καλλικράτης και να εγκαταστήσει ένα σύστημα διακυβέρνησης που όπως διαβεβαιώνουν οι ειδικοί και εμπνευστές του όπως η κ. Τζάκρη - και μάλιστα με περισσή αναίδεια - ότι δεν θα θίξει οικονομικά κανέναν απο αυτούς που εργάζονται στις δημοτικές επιχειρήσεις. Εφόσον δεν θα μειωθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων τι θα κερδίσουμε με την εφαρμογή του και μάλιστα μέσα σε τόσο μεγάλη οικονομική κρίση;
  Δηλαδή όχι μόνο δεν θα εξοικονομηθούν χρήματα αλλά θα αυξηθούν οι δαπάνες και μάλιστα για υψηλόβαθμα στελέχη που θα κοστίσουν ο Θεός μόνο ξέρει πόσα.
  Η κυβέρνηση βιάστηκε υπερβολικά να δώσει την ιθαγένεια σε μετανάστες την ώρα που φεύγουν με εμβάσματα προς τις χώρες τους δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.
  Επίσης η κυβέρνηση βιάστηκε να εκθέσει τη χώρα διεθνώς δημοσιοποιώντας τις "λαμογιές" όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων μειώνοντας την αξιοπιστία της χώρας και ανεβάζοντας τα επιτόκια δανεισμού από 3.8% που ήταν πριν τις εκλογές σε 7%, επιβαρύνοντας έτσι τις επόμενες γενιές με ενα δυσβάσταχτο οικονομικό χρέος και με συνέπειες που μπορεί να είναι τραγικές για την Ελλάδα....
  mkka.blogspot

  Και μην ξεχνάμε ότι μεταξύ Κοσόβου και φυρομ υπάρχει η αμερικανική βάση BONDSTEEL, η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στον κόσμο, που φαίνεται ακόμη και από το διάστημα.

   

 15. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html?showComment=1275129846500#c7776027326064072029'> May 29, 2010 at 1:44 PM

  ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

  ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 285 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 160 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
  ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.
  ''ΠΑΡΟΥΣΑ'' ΔΗΛΩΣΕ ΚΑΙ Η ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

  ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ 124 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
  ΤΗΣ ΝΔ, ΚΚΕ, ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ

   

 16. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html?showComment=1275133295886#c1699828171609885264'> May 29, 2010 at 2:41 PM

  Ας συνεχίσω και εγώ την παράδοση του "Ανώνυμος" name στην λίστα των απαντήσεων, οι πολλοί κάτι θα ξέρουν (όταν δεν βομβαρδίζονται με προπαγάνδα πληρωμένη απο μίζες για να τους υποκλαπεί η ψήφος).

  Ο κ Τραϊανού τα λέει πολύ καλά.
  Προϊοντικά, λοιπόν, η σειρά των μεταξύ τους συνδεδεμένων εξελίξεων πάει τόσο γρήγορα, η μία κολλημένη στην άλλη, που θα έχουν ζαλιστεί ακόμη και οι εμπνευστές της.

  Έφαγαν το προ ΔΝΤ 6μηνο με τον λυσσαλέο αγώνα να περάσουν το λαθρονομοσχέδιο (ΓΑΠ: για τα άμοιρα τα παιδιά των μεταναστών ρε γαμώτο).
  Φτάσαμε, μοιραία, στο ΔΝΤ και ΑΡΑ δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο πλέον απο το να πούμε το ΝΑΙ και να διαγραφούν οι αντίθετης γνώμης βουλευτές.

  Απνευστί, συνεχίζουμε στο επόμενο στάδιο, το "Καλλικράτης" που είναι η βάση πάνω στην οποία θα στηριχτούν δύο πράγματα.
  Η διαιώνιση του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία (ή συναφών με αυτό πολιτικών σχηματισμών αν το πάρει ο διάολος ως κόμμα), και
  οι νέες εκλογικές περιφέρειες όπου θα μεγαλουργήσουν οι φυτεμένες νέες μεγάλες μειονότητες στην χώρα μας (απο το λαθρονομοσχέδιο που έφεραν λαχανιασμένα, αντί 6μηνου αγώνα αποφυγής του ΔΝΤ).

  Η Θράκη θα βγάζει Μουσουλμάνο μίνι Πρωθυπουργό (όχι απαραίτητα Τούρκο), που όμως η Άγκυρα θα φροντίζει να ποδηγετεί (ας κάνει και τίποτα μόνη της, όλα έτοιμα τα θέλει).
  Η Ήπειρος, η μισή Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Πελοπόνησος θα βγάζουν Αλβανό μίνι Πρωθυπουργό.
  Στην Αττική θα μαχαιρώνονται λίγο, μέχρι να τα βρούν, γιατί δεν τους πέτυχε η σούπα και κάτι Αφρικανοί-Πακιστανοί-Αφγανοί άδραξαν την ευκαιρία του ανοικτού παραθύρου (που ήταν για τους Μπίλντεμπεργκ-οκίνητους Βαλκάνιους) και είχαν τρυπώσει και αυτοί. Για αυτό και ουδέποτε ακούσατε μνημόνια προώθησης πίσω στα Βαλκάνια οποιουδήποτε, αντίθετα πάντα ακούγατε επιδιοκόμενα μνημόνια προώθησης για τους προς την Ανατολή.

  Για όσους είστε ακόμη απλά σκεπτικοί, θυμηθείτε οτι σε μια περιφέρεια το κρίσημο εκλογικό σώμα είναι ένα μόλις 10% πληθυσμού με συμπαγή βούληση. Ήδη (με το λαθρονομοσχέδιο) υπάρχει το 10%. Σε 4-5 χρόνια θα έχει αυξηθεί σε 18% με τάσεις να πάει 25%.

  Κύριε Τραϊανού, όμως, κάνετε και ένα λάθος.
  Το κάνετε παρασυρόμενος, και εσείς όπως πολλοί, απο τις παρόλες περι "έγχρωμων" (όπως τους αναφέρετε).

  ΔΕΝ είναι το πρόβλημα μας οι "έγχρωμοι", και ΔΕΝ είναι ο μοχλός της όποιας Μπίλντεπεργκ οι "έγχρωμοι".
  Ο μοχλός του όποιου διεθνή κερατά, πίσω απο όλα αυτά, και των ντόπιων συνεργατών του είναι οι βαλκάνιοι, περισσότερο οι Αλβανοί. Οι βαλκάνιοι είναι το 60%, κατα άλλους το 70%, των φυτεμένων νέων μειονοτήτων. Ξυπνάτε.

   

 17. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html?showComment=1275166605199#c1861603484703119017'> May 29, 2010 at 11:56 PM

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ. ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 700 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΜΟΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΣ. ΟΜΩΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΟΥΣ
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΙ ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΦΙΛΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΩ ΣΧΟΛΙΟ;
  ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΣΩΟΣ.

   

 18. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html?showComment=1275169476716#c3723266444530195358'> May 30, 2010 at 12:44 AM

  Το καλό που έχει η επαρχία (να το πω καλό) είναι ότι δεν έχει να αντιμετωπίσει ΚΑΙ έγχρωμους αλλοδαπούς αλλά κατά πλειοψηφία μόνο Αλβανούς και σε κάποια μέρη και Βούλγαρους.
  Το άσχημο είναι ότι αν και πέρασαν περίπου είκοσι χρόνια από τότε που ήρθαν στη χώρα μας οι Αλβανοί, οι άνθρωποι της επαρχίας φοβούνται ακόμη και τώρα να πάνε στα κτήματά τους ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΣ οποιαδήποτε ώρα της ημέρας χωρίς μέτρα προστασίας και να κυκλοφορήσουν άνετα το βράδυ στους δρόμους.
  Πόσο άλλωστε να είσαι ΚΑΙ γυναίκα ΚΑΙ μόνη.
  Τι γίνεται τότε?

  ΥΓ. Το αγρίμι μπορείς να το αντιμετωπίσεις.
  Αυτούς?

   

ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

Παρακαλούμε τους αναγνώστες που θέλουν να σχολιάσουν να μένουν ΕΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

Τα σχόλια ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ θα ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Πριν σχολιάσετε, διαβάστε πρώτα αυτό: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κορυφή σελίδας
Κορυφή σελίδας