"Ώδε η σοφία εστίν.. ο έχων νουν ψηφισάτω τον αριθμόν του θηρίου.. αριθμός γαρ ανθρώπου εστί.. και ο αριθμός αυτού χξς'.". (Εδώ είναι αναγκαία η σοφία. Εκείνος που έχει νόησιν άς λογαριάση τον αριθμόν του θηρίου.. είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός του είναι χξς' (666).) (Αποκ. Ιωάν. 13.18).

Απ' αυτήν τη φράση της Αποκάλυψης ξεκινά ένας μεγάλος προβληματισμός. Όποιος δέχεται την Αποκάλυψη ως θείο έργο, δέχεται και τα όσα γράφονται σ' αυτή στο σύνολό τους. Εδώ μας βεβαιώνει, ότι υπάρχει αριθμός, που χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο, καθώς και μία έννοια όπως το "θηρίον". Ο κάθε άνθρωπος όμως ως χαρακτηριστικό, απ' όσα γνωρίζουμε, έχει μόνον τ' όνομα του.
Με τ' όνομα ξεχωρίζουμε έναν άνθρωπο από έναν άλλο. Άρα, εφόσον το μόνο χαρακτηριστικό είναι τ' όνομα, από εκεί πρέπει να βρούμε τον αριθμό, που είναι κι αυτός χαρακτηριστικός. Ένα όνομα είναι μία λέξη και μία λέξη αποτελείται από γράμματα. Συνεπώς το ζητούμενο είναι να βρούμε τη σχέση, που υπάρχει μεταξύ αριθμών και γραμμάτων.


Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη η Αποκάλυψη και τα Ευαγγέλια, πλην του Ματθαίου, είναι η ελληνική. Έτσι τα γράμματα είναι τα 24 της ελληνικής. Τα γράμματα ενός αλφαβήτου όμως, είναι χαρακτηρισμένα με κάποιον αριθμό. Έτσι: το άλφα είναι πάντα πρώτο και χαρακτηρίζεται από τον αριθμό 1, ενώ το γιώτα είναι ένατο και χαρακτηρίζεται από τον αριθμό 9. Εδώ θα συναντήσουμε ένα άλλο πρόβλημα. Ενώ τα γράμματα είναι 24, οι αριθμοί είναι εννέα. Το μηδέν δεν υπολογίζεται, γιατί δεν αντιπροσωπεύει κανένα γράμμα. Εφόσον λοιπόν προσπαθούμε να βρούμε έναν τύπο ή έναν πίνακα, που να δείχνει τη σχέση αυτή, πρέπει ν' αποφασίσουμε για την ακριβή αντιστοιχία —αν το κάπα είναι 1 ή 10, όπως και το ωμέγα 6 ή 24—.


Εδώ, είναι ανάγκη να γυρίσουμε πίσω στο Λόγο του Χριστού, που είναι Γνώστης. Το ζητούμενο στην όλη διδασκαλία Του είναι να γεννηθεί ο Υιός του Ανθρώπου. Για να γεννηθεί ένας άνθρωπος, πρέπει να συμπληρωθούν 9 μήνες. Επίσης μας διαβεβαιώνει ότι πριν να γίνουν όλα, όσα πρέπει να γίνουν, δε θ' αλλάξει ούτε ένα "Ιώτα", που αντιστοιχεί στο 9. Όλα αυτά σημαίνουν ότι κάθε φορά, που ένα γράμμα ξεπεράσει το 9 γυρνά πίσω στην αρχή. Αυτό συμβαίνει, γιατί κάθε αριθμός είναι ένα βήμα, που πρέπει να γίνει και το βήμα είναι σημαντικό. Τα γράμματα είναι αυτά, που γεμίζουν τον κάθε αριθμό. Έτσι το κάπα είναι 1 και το λάμδα, που είναι το αμέσως επόμενο, είναι 2 και η αντιστοιχία συνεχίζεται.


Ο παρακάτω πίνακας δείχνει αναλυτικά αυτήν την αντιστοιχία μεταξύ γραμμάτων και αριθμών.


Αντιστοιχία μεταξύ γραμμάτων και αριθμών


1
2
3
4
5
6
7
8
9

α
β
γ
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
ξ
ο
π
ρ
σ
τ
υ
φ
χ
ψ
ω


ς


Όλα τα παραπάνω έχουν μόνο φιλολογική αξία κι όσο εύκολα μπορεί κάποιος να τα δεχτεί, παρόμοια, αν όχι με μεγαλύτερη ευκολία, μπορεί και να τ' απορρίψει. Για να έχει βάση μία οποιαδήποτε θεωρία, πρέπει να έχει κι εφαρμογή. Πώς μπορούμε όμως να διαπιστώσουμε ότι τα παραπάνω έχουν κάποιο νόημα ή κάποια εφαρμογή; Πάλι πρέπει ν' ανατρέξουμε στο Λόγο του Χριστού και στο Ευαγγέλιο γενικότερα. Πρέπει να βρούμε μερικά στοιχεία, τα οποία θα μας βοηθήσουν να βρούμε τα κλειδιά, για να ξεκλειδώσουμε τις έννοιες. Όταν διαβάζουμε την Αποκάλυψη, φτάνουμε σ' αδιέξοδο, προσπαθώντας να φανταστούμε τους δράκους, την πάρδαλη ή τις ακρίδες. Κι αν ακόμα η φαντασία μας οδηγήσει κάπου, έχουμε το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Άλλοι μπορούν να δεχτούν την άποψή μας κι άλλοι όχι. Η ύπαρξη αυτών των εννοιών αποδεικνύει αρχικά ότι το κείμενο αυτό —και θα δούμε και ποια άλλα κείμενα— είναι κλειδωμένο.


Καθώς αναζητούμε μία άκρη μέσα από το Ευαγγέλιο, φτάνουμε στο χωρίο, όπου ο Ιησούς μ' επιμονή δε δέχεται το επίθετο "αγαθός". Αγαθός, κατά τον Ιησού, είναι μόνον ο Θεός..
(Ματθ. 19.16-19.17) "Και ιδού είς προσελθών είπεν αυτώ.. διδάσκαλε αγαθέ, τί αγαθόν ποιήσω ίνα έχω ζωήν αιώνιον; ο δε είπεν αυτώ.. τί με λέγεις αγαθόν; ουδείς αγαθός ει μή είς ο Θεός." (Ένας πλησίασε καί τού είπε, "Διδάσκαλε αγαθέ, τί καλό πρέπει νά κάνω διά νά έχω αιώνιον ζωήν;". Αυτός δέ τού είπε, "Γιατί με λές αγαθόν; Κανείς δέν είναι αγαθός παρά ένας, ο Θεός.). Αν προσθέσουμε τους αριθμούς, που αντιστοιχούν στα γράμματα των δύο αυτών λέξεων, αποκαλύπτεται ότι υπάρχει μία "σύμπτωση". Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα ισχύει:
Θ+ε+ό+ς = Α+γ+α+θ+ό+ς = 28
8+5+6+9 = 1+3+1+8+6+9 = 28
και άρα Θεός = 28 = Αγαθός. Στην ίδια φράση δεν αρνείται τον προσδιορισμό "διδάσκαλος". Βλέπουμε πάλι την ταύτιση: Χριστός = 46 = Διδάσκαλος. Ο Χριστός μιλώντας με τους Ιουδαίους, ισχυρίστηκε ότι αν γκρεμίσουν το ναό, θα τον ξαναχτίσει σε 3 ημέρες και οι μαθητές Του το συνδύασαν με την Ανάστασή Του. Ο ναός, κατά τους Ιουδαίους, απαίτησε 46 χρόνια για ν' ανεγερθεί. Ο προφήτης Ησαίας, προφητεύοντας, λέει ότι η Παρθένος Μαρία θα γεννήσει Υιόν, που θα θυσιαστεί για τις αμαρτίες του κόσμου και θα ονομάζεται Εμμανουήλ = 33. Το 33 μας παραπέμπει απευθείας στην ηλικία του Χριστού κατά τη στιγμή της Θυσίας.. άρα ο Χριστός τη στιγμή εκείνη είναι ο Εμμανουήλ = 33. Ο Χριστός μέσα στο Λόγο Του δεν αποκαλύπτει απευθείας την ταυτότητά Του, αλλά χρησιμοποιεί μυστηριώδεις προσδιορισμούς. Ταυτίζει τον Εαυτό Του με το φως ή την αλήθεια. (Ιωάν. 8.12) "Εγώ ειμί το φώς τού κόσμου". Ο Χριστός είναι το φως κι εμείς πρέπει να διερευνήσουμε τι ακριβώς εννοεί. Φως παράγει ένας λύχνος και φως παράγει επίσης ο ισχυρότερος των φωστήρων ο Ήλιος. Την ταυτότητά Του την αναζητούμε, όχι στην έννοια του φωτός που είναι σχετική, αλλά στην έννοια του φωστήρα που είναι η απόλυτη. Ο Ήλιος παράγει απόλυτα ισχυρότερο φως από μία λυχνία. Αν ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, τότε το φως Του μόνο μ' αυτό του Ηλίου μπορεί να παραλληλιστεί και άρα ο Ίδιος με τον Ήλιο. Ήλιος = 33 = Εμμανουήλ, και, Φωστήρας Ήλιος = 77 = Υιός του Ανθρώπου. Επίσης στο (Ιωάν. 18.37) αναφέρει τα εξής δυσνόητα: "Εγώ είς τούτο γεγέννημαι καί είς τούτο ελήλυθα είς τόν κόσμον, ίνα μαρτυρήσω τη αληθεία. Πάς ο ώς εκ της αληθείας ακούει μου της φωνής" (Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα καί γι' αυτό ήλθα εις τόν κόσμον, διά νά μαρτυρήσω τήν αλήθειαν. Όποιος είναι από τήν αλήθειαν, ακούει τήν φωνήν μου.). Ο Λόγος Του σ' αυτό το σημείο είναι σε μεγάλο βαθμό σύνθετος και περίπλοκος. Αποκαλύπτει το λόγο γέννησής Του που είναι η μαρτυρία της αλήθειας, αλλά ταυτόχρονα μας βεβαιώνει ότι αυτά που λέει είναι αληθινά. Η ταύτιση με την αλήθεια είναι έμμεση γιατί Αυτός λέει την αλήθεια και Αυτόν ακούει όποιος είναι από την αλήθεια. Ο Ίδιος είναι η Αλήθεια και αυτή είναι η Μαρτυρία Του. Αυτά είναι αληθινά εφόσον ο Ίδιος τα βεβαιώνει. Αλήθεια = 33 = Μαρτυρία = Μάρτυρας. Αυτός που αναφέρεται εκείνη τη στιγμή στην αλήθεια είναι ο Χριστός. Χριστός = 46 = Αληθινός = Παναληθής. Ο Παναληθής είναι ο Υιός του Ανθρώπου που γεννήθηκε για να σώσει τον κόσμο με τη μαρτυρία της Αλήθειας. Υιός του Ανθρώπου = 77 = Σωτήρας του κόσμου = Λάμψη της Αλήθειας. Στην παραβολή της αμπέλου ο Χριστός αυτοχαρακτηρίζεται "Άμπελος" = 33. Απ' αυτό βγάζουμε το συμπέρασμα ότι γνώριζε τα κλειδιά και τα χρησιμοποίησε στην αποστολή Του.


Αυτό που θα εξετάσουμε αργότερα είναι, γιατί ο άγγελος υπέδειξε στους γονείς Του να τον ονομάσουν Ιησού = 42. Ο Χριστός πολύ συχνά αναφέρεται στη λέξη "κοιλιά". Ό,τι μπαίνει στον άνθρωπο δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο, γιατί δεν μπαίνει στην καρδιά αλλά στην κοιλιά. Εκεί επεξεργάζεται κι αν είναι άχρηστο, αποβάλλεται. Η λέξη "κοιλιά", υπολογισμένη όπως προηγουμένως, είναι ίση με το 28, που ισοδυναμεί με τη λέξη "Θεός". Πώς όμως συνδέονται αυτά μεταξύ τους; "Ώδε η σοφία εστίν". Με τη σοφία του ο άνθρωπος ξεχωρίζει το καλό από το κακό, το χρήσιμο από τ' άχρηστο. Η λέξη "σοφία" είναι κι αυτή 28. Ο Θεός, εφόσον είναι Πνεύμα, πρέπει να είναι το σύνολο της σοφίας. Ας πούμε Σοφία με κεφαλαία. Σ' άλλη αναφορά πάνω στη λέξη "κοιλιά", ο Χριστός λέει ότι, όποιος διψά, μπορεί να πάει σ' Εκείνον και τότε θα τρέξουν από την κοιλιά του "ποταμοί ύδατος ζώντος". Κατ' αναλογία λόγω ομοιότητας, αφού ο Θεός είναι η Σοφία, ο Υιός Του πρέπει να έχει σχέση με τη λέξη "ποταμός". Ο Χριστός μάς έδωσε πληροφορίες για τον Πατέρα Του, επομένως από την άπειρη Σοφία του Θεού έρευσε, μέσω του Χριστού, σοφία και στους ανθρώπους. Η λέξη "ποταμός" είναι ίση με 33, για το οποίο γνωρίζουμε τι σημαίνει. Ο Χριστός επίσης, πολλές φορές, αναφέρει ότι είναι "εκ των άνω". Άνωθεν γεννημένος. Με τη λέξη "Άνωθεν" χαρακτηρίζει την προέλευσή Του. Άνωθεν = 28. Άρα αυτός που είναι γεννημένος Άνωθεν, είναι γεννημένος από τη Σοφία, επομένως από το Θεό. Εξαιτίας αυτής της ταύτισης μεταξύ Θεού και Σοφίας, φυσικό είναι ο Υιός να ταυτίζεται επίσης με την έννοια "σοφός". Σοφός = 33.

Στο νόμο των Ιουδαίων είναι γραμμένο: "Εγώ είπα, είσθε Θεοί". Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν Θεοί. Όμως πριν τη γενική Θέωση όλων των ανθρώπων, λόγω του θεϊκού ενδιαφέροντος για όλους, κάποιοι έχουν θεωθεί. Αυτοί είναι εκείνοι, που στέκονταν επάνω στο Όρος Σιών = 28, δηλαδή, Άνωθεν = 28. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι Άμωμοι = 28, δηλαδή, Θεοί = 28. Αυτοί βοηθούν το Αρνίον.. το ακολουθούν κι είναι Εργάται = 28. Ο Χριστός πολύ συχνά κατακρίνει τους Ιουδαίους, γι' αυτά που διδάσκουν και γι' αυτά που λένε. Όλα αυτά τα χαρακτηρίζει προϊόντα της καρδιάς. Η καρδιά όμως είναι γεμάτη Αίμα = 14. Αυτό το 14 έχει σχέση με την καταγωγή των Ιουδαίων μέχρι και την έλευση του Χριστού. Είναι 3 ομάδες γενιών από 14 γενιές η κάθε μία. 3χ14 = 42 = Ιησούς.


Αν και βλέπουμε όλες αυτές τις "συμπτώσεις", ο προβληματισμός όχι μόνο δε λιγοστεύει, αλλά γίνεται ολοένα και πιο έντονος. Γιατί είναι κλειδωμένες οι λέξεις, κι αυτό πού εξυπηρετεί; Έχει σημασία που η λέξη "Θεός" χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 28 και ποια θα ήταν η διαφορά, αν το 28 ήταν 29; Γιατί η επίμονη άρνηση του Χριστού να δεχτεί το χαρακτηρισμό "αγαθός", ενώ ως έννοια έχει συνώνυμα, που Του αποδίδονται και τα δέχεται; Ο Χριστός, σε πολλές συζητήσεις, άφησε διφορούμενη την πραγματική Του ταυτότητα. Ο Πέτρος "ομολόγησε" ότι Αυτός ήταν ο Χριστός. Χριστός άραγε σημαίνει και Μεσσίας; Γιατί ο Χριστός ταυτίστηκε σχεδόν με το Μεσσία στη συζήτηση με τη Σαμαρείτιδα και μόνον εκεί, ενώ και μόνον που συζήτησε μ' αυτή τη γυναίκα, ήταν κάτι, που φάνηκε περίεργο στους μαθητές Του; Η Σαμαρείτιδα προσδιορίζει το Μεσσία μ' έναν τρόπο που ο Χριστός αποδέχεται.. θα είναι Αυτός, που θα κάνει τα πάντα γνωστά στον κόσμο. Θα μιλήσει για το Θεό, για τον Υιό Του, για τον άνθρωπο. Δεν αναφέρεται σε Θυσία. Όλη όμως η προσφορά και το έργο του Χριστού, αναδεικνύονται με την κορυφαία πράξη Του, τη Θυσία.


Αν δεχτούμε ότι ο Μεσσίας είναι Αυτός, που παρουσιάζει τα μυστήρια του κόσμου στους ανθρώπους, ποιος ήταν πραγματικά ο Χριστός; Γιατί ονομάστηκε Ιησούς; Όσο είναι ζωντανός, επιμένει ότι εκεί που πάει δεν μπορούν να Τον ακολουθήσουν και θα Τον αναζητούν, αλλά δε θα Τον βρίσκουν. Νεκρός δηλώνει ότι θα είναι για πάντα μαζί με τους μαθητές Του. Πού πηγαίνει; Γιατί ο Πιλάτος, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες, δεν αλλάζει την επιγραφή του Σταυρού; Γιατί γράφει: "Ιησούς ο Ναζωραίος, Βασιλεύς των Ιουδαίων" και δε γράφει: "Ιησούς Χριστός"; Λιγότερη αντίδραση θα προκαλούσε από το: "Βασιλεύς των Ιουδαίων". Γιατί οι Μάγοι αναζητούν το "Βασιλέα των Ιουδαίων"; Κάνουν λάθος; Ο Χριστός κρυβόταν, στην κυριολεξία, για να μην Τον αναδείξουν Βασιλέα. Οι πειρασμοί στην έρημο αυτό ακριβώς Του πρόσφεραν. Δεν έγραψε ο Πιλάτος αυτό που έπρεπε, επειδή δε λειτούργησε κάτι καλά; Για να κατανοήσουμε όλα αυτά, πρέπει να καταλάβουμε πρώτα, γιατί ο Χριστός έχει κι άλλα ονόματα και πώς ενεργεί με το κάθε όνομα. Αλλιώς ενεργεί ως Χριστός, αλλιώς ως Ιησούς κι ως Ναζωραίος.


Καθώς συνεχίζουμε τον προβληματισμό με τις λέξεις, καταλήγουμε σε μεγαλύτερα αδιέξοδα, γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη σημασία των αριθμών. Μέσα στο Ευαγγέλιο υπάρχουν επίσης αριθμοί, που κι αυτοί προβληματίζουν. Το "πνεύμα το ακάθαρτον" βρίσκει στην επιστροφή του άλλα επτά. Στις παραβολές χρησιμοποιεί επίσης αριθμούς. 40 ημέρες έμεινε στην έρημο για ν' αντιμετωπίσει τους πειρασμούς. 8 ημέρες πέρασαν για να δει ο Θωμάς τις πληγές του. Πάμπολλα τέτοια παραδείγματα υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο κι ακόμα περισσότερα στην Αποκάλυψη, στην οποία οι αριθμοί είναι μεγαλύτεροι πρωταγωνιστές από τις λέξεις.


Η σημασία των αριθμών απασχόλησε από πολύ νωρίς τους φιλοσόφους κι ορισμένοι απ' αυτούς, όπως ο Πυθαγόρας, πίστευαν ότι μέσα σ' αυτούς και τις σχέσεις τους, κρυβόταν η ουσία των όντων και η δομή του κόσμου. Επίσης ξεχώριζαν και τους αριθμούς μεταξύ τους, από τις ιδιότητες που παρουσίαζαν, μέσα στα πλαίσια της δεκάδας. Για τον Πυθαγόρα και τους μαθητές του, το 7 είναι ο αειπάρθενος αριθμός κι αυτό, γιατί περιλαμβάνει τους δύο τέλειους αριθμούς 3 και 4 και μέσα στα πλαίσια της δεκάδας ούτε πολλαπλασιάζεται ούτε διαιρείται. Αναφερόμαστε στον αριθμό 7, γιατί ειδικά στην Αποκάλυψη, είναι ο κυριότερος αριθμός. Είναι επίσης ο αριθμός που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον και σ' άλλες θρησκείες. Όταν ο Σόλωνας είχε επισκεφτεί την Αίγυπτο, οι ιερείς που συνάντησε του δημιούργησαν ένα τεράστιο ερωτηματικό. Ισχυρίστηκαν ότι αυτός κι οι υπόλοιποι Έλληνες γνωρίζουν ελάχιστα για τη γλώσσα τους και τη σημασία της. Αυτά τα είπαν σ' έναν από τους καλύτερους χειριστές της ελληνικής γλώσσας. Αυτό που πραγματικά εννοούσαν, ήταν η σχέση, που αποκαλύπτεται στην Καινή Διαθήκη μεταξύ γραμμάτων κι αριθμών. Όταν δηλαδή μία λέξη περάσει στο χώρο των αριθμών, αποκαλύπτει μία άλλη ταυτότητα, απ' αυτή που περιγράφει με τα γράμματα. Έτσι η λέξη "αμαρτία", που όλοι νομίζουμε ότι γνωρίζουμε τη σημασία της, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, που με τη χρήση του αριθμού αποκαλύπτεται.


Απόσπασμα από το τρίτομο έργο ΥΔΡΟΧΟΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ
Δημιουργός της θεωρίας του ΥΔΡΟΧΟΟΥ και πρόεδρος του ΕΑΜ Β’
http://eamb-ydrohoos.blogspot.com


Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Θεωρίας των Αριθμών (49 σελίδες)

Κατεβάστε το κείμενο σε μορφή PDF

13 ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ:

Εισαγωγή στην Θεωρία των Αριθμών


 1. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2009/11/blog-post_814.html?showComment=1271083763875#c5681504295336070280'> April 12, 2010 at 5:49 PM

  Πριν αρχίσουμε τις ταρζανιές με μεταφυσικές και αριθμολογικές εξηγήσεις των Ευαγγελίων, ψάξε λίγο καλύτερα το θέμα:

  1.Από που προκύπτει πως το Μθ δεν γράφτηκε στην ελληνική;
  2.Ίσα ίσα, η Αποκάλυψη είναι πιθανότερο να είναι μια τραχειά μετάφραση ενός αραμαϊκού πρωτοτύπου καθώς πολλές φράσεις είναι ατυχής μεταφορά από κάποιο άλλο κείμενο ή πολλές εκφράσεις μένουν χωρίς συνέχεια από ελλιπή γνώση της ελληνικής.
  3.Είναι λίγο πως να το πω....αντιεπιστημονικό, άσχετο, φαντασίωση...το να βρίσκουμε αριθμολογικές εξηγήσεις σε ελληνικές λέξεις που ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ και μεταφράζουν ΑΡΑΜΑΪΚΕΣ: Γιατί να κάνουμε αριθμολογία στο "Κύριος των δυνάμεων" και όχι στο Jahve Zabaoth που είναι και η αρχική φράση;
  4.Ποιος είπε πως το (Ιωάν. 8.12) είναι ακριβώς αυτό που παραθέτεις; Αυτό που παρέθεσες είναι το πιο συνηθισμένο στους κώδικες της κριτικής έκδοσης. Υπάρχουν μικρογράμματοι κώδικες αλλά και μεγαλογράμματοι όπου υπάρχουν πολλές παραλλαγές στα χωρία της Κ.Δ.
  5.Το 666 είναι πράγματι ο αριθμός του Θηρίου αλλά στην πλειοψηφία των κωδίκων. Υπάρχουν παλίμψηστοι αλλά και έργα Πατέρων της Εκκλησίας που δίνουν το 616 ως αριθμό του κτήνους! Συνεπώς, οποιοιδήποτε αριθμολογικοί ακροβατισμοί είναι να 'χαμε να λέγαμε.

  Γενικότερα το όλο σκεπτικό αυτής της αριθμολογικής εξήγησης των πάντων ουδεμία σχέση έχει με την επιστημονική πραγματικότητα και πράξη. Όποιος έχει άποψη για την Κ.Δ., καλό θα ήταν να είναι ενημερωμένος πρώτα.

   

 2. ΕΑΜ Β΄ - ΥΔΡΟΧΟΟΣ
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2009/11/blog-post_814.html?showComment=1271088351860#c4227648719756602660'> April 12, 2010 at 7:05 PM

  Γεια σου φίλε!

  Ασφαλώς και όποιος μιλάει για την Καινή Διαθήκη θα πρέπει να είναι ενημερωμένος αλλά κάνε και εσύ έναν κόπο και κατέβασε το πλήρες κείμενο των 49 σελίδων. Η ανάρτηση είναι μόνο 2-3 σελίδες.

  Παραθέτω το l;ink

  Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

   

 3. Κυπριανός Χριστοδουλίδης
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2009/11/blog-post_814.html?showComment=1271625164450#c1672538349158852457'> April 19, 2010 at 12:12 AM

  Η αριθμοσοφία ("λεξαρίρθμιση" κατά τινας) είναι μέθοδος προσφιλής σ΄ αυτούς που θέλγονται στη μελέτη της Καμπάλλα. Έχει ευρύ πεδίο ανάπτυξης της φαντασίας και προς αυτήν ρέπουν οι μυστικιστές και οι έχοντες αποκρυφυστικές τάσεις. Δεν είναι μέθοδος διατύπωσης και εύρεσης του Θεού και των επ΄ αληθεία έλλογων θείων νοημάτων.

  "Εν αρχή ην ο Λόγος" και όχι "εν αρχή ην ο αρθμός". Άλλωστε, η χρήση αριθμών στο βιβλίο της Γένεσης, γίνεται αφού έχει συντελεσθεί το "είπε" του Θεού (: Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωΐ, ημέρα μία ... και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωΐ, ημέρα δευτέρα κλπ.).

  Ατυχής η κοπιώδης "θεωρία των αριθμών" και θεολογικά αδόκιμη. Ως προς το "ο έχων νουν ψηφισάτω τον αριθμόν του θηρίου", το πρόσταγμα "ψηφισάτω", μπορεί μεν να σημαίνει "ας λογαριάσει τον αριθμό", μπορεί όμως και να σημαίνει "ας ψηφίσει τον αριθμό", που παραπέρα μπορούμε απλά να το πούμε : "Ας ριξει ψήφο στον αριθμό του θηρίου" και "ώδε η σοφία εστίν". Όλα όσα γίνονται σήμερα και όσα θα ακολουθήσουν, θα έχουν γίνει δια της ψήφου. Μήπως κάνω λάθος;

   

 4. ΕΑΜ Β΄ - ΥΔΡΟΧΟΟΣ
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2009/11/blog-post_814.html?showComment=1271691083231#c7042295220724526743'> April 19, 2010 at 6:31 PM

  Γεια σας κύριε Χριστοδουλίδη!

  Με χαρά σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για το σχόλιό σας!

  Η θεωρία των αριθμών, όπως αυτή παρουσιάζεται στο έργο ΥΔΡΟΧΟΟΣ, ως στόχο έχει να αποδείξει ότι η ελληνική γλώσσα είναι κλειδωμένη και ότι αποκαλύπτει μόνο όσα επιθυμεί ο Δημιουργός της να αποκαλυφθούν και τίποτα παραπάνω.

  Γίνεται εισαγωγή στην θεωρία των αριθμών ώστε να αποδειχθεί ότι οι λέξεις (ερμηνευόμενες σύμφωνα με τους αριθμούς) αποκαλύπτουν ένα εντελώς σκηνικό από αυτό που νομίζουμε ότι υφίσταται. Τέλος, επιχειρείται να αποδειχθεί ότι και τα Ομηρικά Έπη είναι μια προφητεία, δοσμένη με ακρίβεια χιλιάδες χρόνια πριν.

  Εν πάσει περιπτώσει, δεν θέλω να επεκταθώ διότι πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να γραφούν λάθος πράγματα όταν επιχειρεί κάποιος να ερμηνεύσει το έργο κάποιου άλλου και κυρίως την σκέψη κάποιου άλλου . Ο ασφαλέστερος τρόπος είναι η μελέτη του ΥΔΡΟΧΟΟΥ και η εκ των υστέρων εξαγωγή συμπερασμάτων.

  Όπως και να έχει πάντως, και γι' αυτό η εκτίμησή μου προς το πρόσωπό σας είναι δεδομένη, είναι πως - είτε το δεχθείτε είτε το απορρίψετε ως έργο - θα το κάνετε έχοντας ισχυρά επιχειρήματα!

  Την καλησπέρα μου!

   

 5. Κυπριανός Χριστοδουλίδης
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2009/11/blog-post_814.html?showComment=1271802951920#c5287020378326618056'> April 21, 2010 at 1:35 AM

  "΄Ετι πολλά έχω λέγειν υμίν , αλλ΄ ου δύνασθε βαστάζειν άρτι.
  όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει υμάς εις πάσαν την αλήθειαν, ου γαρ λαλήσει αφ΄ εαυτού, αλλ΄ όσα ακούση λαλησει, και τα ερχόμενα αναγγελεί υμίν."

  Το άγιον Πνεύμα δεν μας οδηγεί στο ξεκλείδωμα της ελληνικής γλώσσας για να εννοήσουμε τη θεωρία (ή τη σοφία) των αριθμών. Μας είπε αυτά που μας είπε κι έτσι, οικοδομήθηκε η Εκκλησία και εγράφη η Θεολογία. Ότι την πλαστογράφησαν πολλοί, Θεολογία και Εκκλησία, δεν έχει σημασία.

   

 6. grehen
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2009/11/blog-post_814.html?showComment=1271879868126#c7133997625338689438'> April 21, 2010 at 10:57 PM

  κ. Χριστοδουλίδη το θέμα είναι αν η θεωρία του κ. Τραϊανού έχει εφαρμογή η όχι και που καταλήγει

   

 7. ΕΑΜ Β΄ - ΥΔΡΟΧΟΟΣ
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2009/11/blog-post_814.html?showComment=1271881496775#c6519400550350048333'> April 21, 2010 at 11:24 PM

  κ. Χριστοδουλίδη με πρόλαβε ο grehen

   

 8. Κυπριανός Χριστοδουλίδης
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2009/11/blog-post_814.html?showComment=1271890492607#c5214182329261446073'> April 22, 2010 at 1:54 AM

  Ευχαριστώ τους σχολιαστές, που έδωσαν προσοχή σε αυτό που έγραψα. Τώρα, αν έχει εφαρμογή η θεωρία και πού καταλήγει. Όταν ένας θέλει να καταλήξει κάπου, και μάλιστα όταν αυτό αφορά στην περί Θεού θεωρία, θα βρεί επιχειρήματα. Το θέμα είναι όμως, αν αυτά τα επιχειρήματα στέκουν ή αν δεν στέκουν. Αν λόγου χάριν θέλουμε να καταλήξουμε στη σοφία που κρύβουν οι αριθμοί, ερώτημα είναι που θέλουμε να καταλήξουμε. Στη σοφία του Θεού; Μα αν αυτό είναι το ζητούμενο, τότε συμπεραίνουμε ότι : Θεός είναι ο αριθμός, εφόσον η σοφία κρύβεται μέσα σε αριθμούς. Αλλά το πράγμα δεν είναι έτσι. Η σοφία του Θεού δεν κρύβεται στους αριθμούς. Ο Λόγος την αποκάλυψε κατά το "και Θεός ήν ο Λόγος". Ο Θεός έπαψε να παραμένει κρυφός αφ΄ ης στιγμής "ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν".

  Επιπόλαια και επιφανειακά θα μπορούσαμε να πούμε ότι και στη χριστιανική Θρησκεία ενυπάρχει το μυστικιστικό στοιχείο. Ασφαλώς και υπάρχει, διότι ο Χριστιανισμός είναι Θρησκεία. Αλλά ο μυστικισμός του Χριστιανισμού έγκειται σε Μυστήριο αποκεκαλυμένο και όχι μυστήριο μυστικιστικό ή μυστικό ή απόκρυφο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε για να βγάλουμε από πάνω μας όλα τα θεοσοφικά και τα απόκρυφα, που κληρονομήσαμε από τη Δύση και της πέραν - καθ΄ ημάς - Ανατολής. Τα τόσο συμπαθή στη φιλοπερίεργη πολυπραγμοσύνη που έχουμε οι άνθρωποι. Ας τα αφήσουμε αυτά σε όλους εκείνους που θέλουν να τρέφουν τη φαντασία τους με ψευδείς περί Θεού δοξασίες. Εμείς έχουμε την αληθή περί Θεού θεωρία.

  Ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας.

   

 9. grehen
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2009/11/blog-post_814.html?showComment=1271939742258#c4424610093597563460'> April 22, 2010 at 3:35 PM

  για τι επιχειρήματα μιλάτε; Απλά είναι τα πράγματα η έχει εφαρμογή η θεωρία του κ. Τραϊανού η όχι. Τι σχέση έχουν τα επιχειρήματα; Δηλαδή για το αν μια γυναίκα είναι έγκυος η όχι είναι θέμα επιχειρημάτων;

   

 10. Κυπριανός Χριστοδουλίδης
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2009/11/blog-post_814.html?showComment=1271942483137#c1244492681418705730'> April 22, 2010 at 4:21 PM

  grehen : "για τι επιχειρήματα μιλάτε; Δηλαδή για το αν μια γυναίκα είναι έγκυος η όχι είναι θέμα επιχειρημάτων;"

  ΥΔΡΟΧ : "Το ζητούμενο στην όλη διδασκαλία Του είναι να γεννηθεί ο Υιός του Ανθρώπου. Για να γεννηθεί ένας άνθρωπος, πρέπει να συμπληρωθούν 9 μήνες. Επίσης μας διαβεβαιώνει ότι πριν να γίνουν όλα, όσα πρέπει να γίνουν, δε θ' αλλάξει ούτε ένα "Ιώτα", που αντιστοιχεί στο 9. Όλα αυτά σημαίνουν ότι κάθε φορά, που ένα γράμμα ξεπεράσει το 9 γυρνά πίσω στην αρχή. Αυτό συμβαίνει, γιατί κάθε αριθμός είναι ένα βήμα, που πρέπει να γίνει και το βήμα είναι σημαντικό. Τα γράμματα είναι αυτά, που γεμίζουν τον κάθε αριθμό. Έτσι το κάπα είναι 1 και το λάμδα, που είναι το αμέσως επόμενο, είναι 2 και η αντιστοιχία συνεχίζεται."

  ΥΔΡΟΧ : "Όλα τα παραπάνω έχουν μόνο φιλολογική αξία κι όσο εύκολα μπορεί κάποιος να τα δεχτεί, παρόμοια, αν όχι με μεγαλύτερη ευκολία, μπορεί και να τ' απορρίψει. Για να έχει βάση μία οποιαδήποτε θεωρία, πρέπει να έχει κι εφαρμογή. "

  Κυπριανό Χ : Εφαρμογές άνευ δοκιμαστικών προσπαθειών, οι οποίες εδώ δεν είναι πρακτικού ή εμπειρικού τύπου, δεν υπάρχουν. Το παράδειγμα της εγκύου, που δεν χρήζει επιχειρηματολογίας, είναι εντελώς άστοχο.

   

 11. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2009/11/blog-post_814.html?showComment=1275235872909#c5133331307760293078'> May 30, 2010 at 7:11 PM

  Το οτι η Αγία Γραφή είναι συμβολική, δεν το αμφισβητούμε...αναρωτιέμαι όμως πως κ πόσο βοηθά η χρήση της αριθμολογίας για να την αποσυμβολίσει κανείς, κι αυτό γιατί θεωρώ πως για να ξεκλειδώσει κανείς ένα τέτοιο βιβλίο πρέπει να έχει το κλειδί, που είναι η πνευματική έμπνευση. Έχω την αίσθηση πως όλα τα υπόλοιπα θα ωδηγούσαν σε περαιτέρω διανοιακές συλλήψεις, οι οποίες, ως γνωστόν, όσο υψηλές κι αν είναι, δεν αξίζουν τίποτε μπροστά στις πνευματικές αλήθειες κ εμπνεύσεις. "Γνώσεσθε την αλήθειαν κ αύτη ελυθερώσει υμάς"...

   

 12. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2009/11/blog-post_814.html?showComment=1278778511807#c2516217658057173353'> July 10, 2010 at 7:15 PM

  Καλέ μου άνθρωπε τη θεολογική ανάλυση με ονόματα και αριθμούς πήγες και σκέφτηκες;! Αυτό ειδικά με τα κλειδιά που γνώριζε ο Χριστός και τα χρησιμοποίησε στην αποστολή του! Μα τι λέτε; Ξέρετε ποια ήταν η αποστολή του Χριστού; Άβυσσος χωρίζει τον Άκτιστο Δημιουργό από τον κτιστό άνθρωπο. Ο άνθρωπος ότι και να κάνει δεν μπορεί να ενωθεί με τον Θεό επειδή ακριβώς είναι κτίσμα. Ο Θεός όμως με την ενσάρκωσή Του ενώνει για πρώτη και μοναδική φορά τον Άκτιστο Θεό με τον κτιστό άνθρωπο και έτσι ενώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό. Για αυτό ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός σωτήρας της ανθρωπότητας και δεν μπορούμε να πάμε στον Θεό με κανέναν άλλο παρά μόνο μέσω Αυτού. Με την Ανάστασή Του νίκησε τον θάνατο, δηλαδή το χωρισμό της ψυχής από το σώμα, όχι για τον Εαυτό Του επειδή ο Ίδιος είναι η Ζωή αλλά για εμάς και με την Ανάληψή Του, η ανθρώπινη φύση κάθεται στον Θρόνο του Θεού.
  Αν είστε καλοπροαίρετος θα έλεγα να συζητήσετε τα θέματα αυτά με κάποιον υπεύθυνο για τα θέματα αιρέσεων ή διαβάστε τα βιβλία του μακαριστού πατρός Αντωνίου Αλεβιζόπουλου. Η αριθμολογία μαζί με την αστρολογία κατατάσσονται στα είδη της μαγείας σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη επειδή δίνονται στους αριθμούς - όπως και στα άστρα- ιδιότητες που ΔΕΝ διαθέτουν. Ο άνθρωπος πιστεύει όταν δει κάποια θεωρία να έχει πρακτικά αποτελέσματα. Στον αποκρυφισμό όμως παρατηρούνται αποτελέσματα παρόλο που το θεωρητικό υπόβαθρο είναι πλάνη. Και αυτό γιατί όπως μας λέει και η Αποκάλυψη, είναι πνεύματα δαιμονίων ποιούντα σημεία.

   

 13. Anonymous
  http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2009/11/blog-post_814.html?showComment=1278778681993#c3769333465930299639'> July 10, 2010 at 7:18 PM

  Αντιστοιχία λέξεων με αριθμούς κάνουν οι Καμπαλιστές πιστεύοντας ότι έτσι θα ανακαλύψουν κάποια κρυφή αλήθεια.
  Η Αλήθεια δεν είναι μια ιδεολογία αλλά ένα συγκεκριμένο μοναδικό και ανεπανάληπτο πρόσωπο, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Αυτό δηλώνει το Ιησούς Χριστός, δηλαδή ότι ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ενσαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος παραμένοντας συγχρόνως και Θεός, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Η Θέωση του ανθρώπου γίνεται με τη Χάρη του Θεού και είναι η μετοχή του κτιστού ανθρώπου στις Άκτιστες Ενέργειες του Θεού όπως το σίδερο (άνθρωπος) στη φωτιά (Άκτιστες ενέργειες) γίνεται ατσάλι (προσλαμβάνει δηλαδή ιδιότητες που δεν είχε από τη φύση του). Δεν θα θεωθούν όλοι γενικά οι άνθρωποι - ποιός σας το είπε αυτό; - παρόλο που ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους σωθήναι και εις επίγνωση αληθείας ελθείν. Παράδεισος και Κόλαση είναι αιώνια και πρόκειται για τη διαφορετική αντίληψη του ιδίου πράγματος, του Ακτίστου Φωτός του Χριστού. Οι παραδεισένιοι άνθρωποι θα το αντιλαμβάνονται ως φως που είναι στη πραγματικότητα ενώ οι κολασμένοι θα το αντιλαμβάνονται ως φωτιά εξαιτίας της προαιρέσεώς τους. Ο Θεός όλους τους αγαπάει και σε όλους θα στέλνει αιώνια την αγάπη Του, αλλά δυστυχώς δεν θα την αντιλαμβάνονται όλοι ως αγάπη...

  "Εδώ μας βεβαιώνει, ότι υπάρχει αριθμός, που χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο, καθώς και μία έννοια όπως το "θηρίον".
  - Η Αποκάλυψη μας μιλάει για τον αριθμό ή το άθροισμα του αριθμού του Αντιχρίστου, δηλαδή εκείνου που θα παρουσιαστεί ως ο Χριστός δίχως να είναι και θα ζητήσει να λατρευθεί ως Θεός στον Ναό του Σολομώντα -
  ο Υδροχοϊκός Μεσσίας της Νέας Εποχής της Νέας Τάξεως Πραγμάτων.
  Τα 666 (τάλαντα χρυσού) ήταν η ετήσια φορολογία που επέβαλαν οι Εβραίοι στους λαούς που κατακτούσαν και επιμένουν στον αριθμό αυτό επειδή τους θυμίζει το ένδοξο παρελθόν τους. (Α Βασιλέων Ι 14). Να πούμε και κάτι ακόμη; Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη δεν αναφέρει 666 αλλά χξς, το οποίο επίσης σημαίνει Χριστός Ξένος Σταυρού, δηλαδή κάποιος "Χριστός" ο οποίος θα υπόσχεται απόλαυση και καλοπέραση.

  "Με τ' όνομα ξεχωρίζουμε έναν άνθρωπο από έναν άλλο. Άρα, εφόσον το μόνο χαρακτηριστικό είναι τ' όνομα, από εκεί πρέπει να βρούμε τον αριθμό, που είναι κι αυτός χαρακτηριστικός. Ένα όνομα είναι μία λέξη και μία λέξη αποτελείται από γράμματα. Συνεπώς το ζητούμενο είναι να βρούμε τη σχέση, που υπάρχει μεταξύ αριθμών και γραμμάτων".
  - Και γιατί να μην είναι το ζητούμενο ότι θα ερχόταν εποχή που ο άνθρωπος δεν θα χαρακτηρίζεται με το όνομά του αλλά από έναν μοναδικό αριθμό ο οποίος δεν θα αλλάζει και θα τον ακολουθεί στη διάρκεια της ζωής του; Χάνεται ο σεβασμός στο ανθρώπινο πρόσωπο, τον Κατ Εικόνα Θεού πλασμένο άνθρωπο, και ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως αριθμός. Αν δούμε το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ, τη Κάρτα του Πολίτη κλπ δεν βλέπουμε αυτή τη προοπτική αριθμοποίησης των ανθρώπων;

   

ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

Παρακαλούμε τους αναγνώστες που θέλουν να σχολιάσουν να μένουν ΕΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

Τα σχόλια ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ θα ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Πριν σχολιάσετε, διαβάστε πρώτα αυτό: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κορυφή σελίδας
Κορυφή σελίδας